iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2740

Küsimus

Küsiksin ikkagi veelkord üle mitteresidendi maksustamise. Eestis registreeritud ettevõte, kes osutab rahvusvahelist transporditeenust, soovib tööle võtta Läti kodaniku. Sõidud toimuvad vastavalt logistikaplaanile kas algusega Eestist mõnda teise liikmesriiki või kahe teise liikmesriigi vahle (nt Soome-Rootsi) ja auto mõne lähetuse jooksul üldse Eestisse ei tule. Läti kodanik elab Lätis. Lähetused kehtivad üldjuhul 2-3 nädalat. Kas sotsiaalmaksu puhul peaksime lähtuma töökoha õigusest, st rakendub Eesti sotsmaks? Kuidas aga ikkagi tulumaksu ja töötuskindlustusega. Läti kodanikule on võetud siit isikukood.

Vastus - 05.01.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaks ja sotsiaalkindlustusmaksed (st sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse) käituvad erinevalt. Kui tulumaksuga maksustamise puhul on oluline tulumaksuseaduses sätestatu ning seda võib piirata riikidevaheline maksuleping, siis sotsiaalkindlustusmaksete maksmise koht määratakse Euroopa Liidus (+ Norras, Islandil, Liechtensteinis ja Šveitsis) EL õiguse alusel (määrused 883/2004 ja 987/2009). Lisaks on Eestil sotsiaalkindlustusalased lepingud Kanada ja Ukrainaga.

Tulumaksukohustus tekib Eestis siis, kui Eesti resident teeb palgatulu väljamakse mitteresidendile, kes teeb tööd Eestis (TuMS § 29 lg 1). Maksuleping seda ei piira ning maksumäär on samuti sama nagu residentidele tehtavate samaliigiliste väljamaksete puhul (20%). Mitteresidendil on siin, sõltuvalt Eesti tulu osakaalust tema üldistesse tuludesse, õigus ka mahaarvamisi teha, kuid ta ei saa neid mitte jooksvalt teha, vaid tuleb esitada residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning võimalikud enammakstud tulumaksu tagastused tehakse järgmisel aastal (vt täpsemalt TuMS § 31.1).

Kui ta Eestis üldse tööd ei tee (st Eesti on ainult nn transiitriik ja riigisiseseid vedusid ei tehta), siis Eesti tema palka tulumaksuga ei maksusta.

Mõlemal juhul selgub mitteresidendi lõplik tulumaksukohustus tema residentsusriigi seadustest. Mujal makstud tulumaksu saab üldjuhul residentsusriigis tekkivast tulumaksukohustusest maha arvata või vabastatakse vastav tulu üldse maksukohustusest, kuid see sõltub residentsusriigi seadustest, tuleb sealt uurida.

Sotsiaalkindlustusmaksete puhul lähtutakse üldjuhul töö tegemise riigist (seal tekivad maksukohustused). Vedusid tegevatele isikutele on kehtestatud terve rida erandeid. Kui tal on üks tööandja, ta ise elab Lätis ja töötab Eesti tööandja kasuks rahvusvahelistel vedudel, siis kohalduvad Eesti sotsiaalkindlustusalased maksud ja maksed. Töötuskindlustusmakseid tasutakse selles riigis, kus tekib sotsiaalmaksu kohustus. Kogumispensioni makset mitteresidendi puhul Eestis ei ole.

Vt täpsemalt nt MTA juhendist: http://www.emta.ee/index.php?id=14328