Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 03.10.2018
Kui ettevõtte töölepinguline töötaja sureb raske haiguse tagajärjel ja ettevõte soovib rahaliselt toetada ühe aasta jooksul töötaja alla kolme aastase lapsega jäänud abikaasat. Kas sellisel juhul on tegemist nö annetuse või kingitusega, millelt peetakse kinni tulumaks? Või pigem on tegemist erisoodustusega, kuna tegu on töötaja pereliikmega.
Loe vastust
Vastatud: 14.09.2018
Oleme andnud seotud isikute äriühingutele laenu intressiga 4% aastas ja nüüd tahaksime anda tütarettevõttele laenu veel väiksema intressiga. Et ei tekiks maksuriski, kas intressi määramises peame arvestama ainult turutingimustega või ka sellega, mis protsendiga laename teistele meie laenuvõtjatele?
Loe vastust
Vastatud: 19.06.2018
Kas 01.01.2018 kehtima hakanud tulumaksu seaduse muudatus . mis ütleb, et tuleb maanteametis asutuse autodele teha märge kui kasutatakse ainult töösõitudeks hõlmab ka liisingu autosid. Praegu autod liisingufirma nimel. Kas peaksime vormistama enda nimele nii, et oleks märge maanteeametis tehtud meie nimelt, et saaksime kasutada liisingu autosid ainult töösõitudeks.
Loe vastust
Vastatud: 23.05.2018
Kui ettevõtte üks osanikest, kelleks on Eesti juriidiline isik ja omab 51% osadest, otsustab maha müüa enda osaluse ettevõttes, siis kellel ja millised maksukohustused kaasnevad?
Loe vastust
Vastatud: 13.04.2018
Kas on vajalik ka auto turuhinna hindamise akt juhul, kui firma laseb kasutusrendi lepinguga liisingauto ümbervormistada soetud eraisiku nimele? Mida on oluline silmas pidada kui firma vormistab nii kapitali- kui kasutusrendi lepinguga autosid ümber seotud eraisikute nimele, kas see võib tekitada mingeid maksuriske?
Loe vastust
Vastatud: 26.03.2018
1.Emafirma kuulub 33% äriühingule ja 67% eraisikule. Emafirmal on tütarfirma. Tütarfirma maksab dividende emafirmale. Kui nüüd emafirma maksab dividendid välja oma omanikele (st 33% äriühingule ja 67% eraisikule samas summas), siis emafirma tasandil tulumaksustamist enam ei toimu ja samuti ei toimu tulumaksustamist juhul kui nüüd emafirma 33% äriühingust omanik maksab...
Loe vastust
Vastatud: 06.02.2018
Maksuameti koolitusel saadud info kohaselt maksustatakse III pensionisamba väljamaksed koheselt 10% (saaja üle 55 aasta vana) ja aasta tulumaksu arvestuses veel 20% kui tulumaksu miinimum on ületatud. Seega maksab pensionär oma pensionifondis "hoiustatud" vahenditelt 30% tulumaksu, NB! mitte lisandunud kasvikutelt nagu investeerimisfondide puhul, vaid kogu väljamakstud summalt. Seega on pensionäri...
Loe vastust
Vastatud: 08.02.2018
Äriühing on mittetulundusühingust spordiklubi (kuulub Vabariigi tulumaksusoodustusega mtü-de nimekirja!) sponsor ja soovib suurendada oma toetuse panust võimaldades ühingul sponsorluse korras kasutada ettevõtte ainult töösõitudeks registreeritud (Maanteeametis) sõiduautot ettevõtte töövälisel ajal. Klubi hakkab seda autot kasutama ka ainult oma klubi tegevusteks vajalikel eesmärkidel (klubi töös). Erasõitudeks autot ei kasutata. Kuidas seda...
Loe vastust
Vastatud: 29.01.2018
Kohaliku omavalitsue korralduse seaduses (KOKS) § 17 (3) öeldakse, et volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu ... Mis on see tasu maksuseaduste mõistes. Kas tegu VÕS-lepinguga või töölepinguga või veel millegi kolmandaga.
Loe vastust
Vastatud: 11.01.2018
Tere, TMS 3. peatükk RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULU MAKSUSTAMINE § 18. Dividendid ja muu tulu osalusest (1.3) Tulumaksuga maksustatakse kõik dividendid ja muud kasumieraldised, mis residendist füüsiline isik saab residendist äriühingult rahalises või mitterahalises vormis, kui need on § 50.1 alusel maksustatavad dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks...
Loe vastust
Vastatud: 21.12.2017
Palun Teie arvamust töötajate spordi- ja tervisekulude hüvitamise osas 2018. a. Küsimus on järgmine. Ettevõttes eraldati teatud summa sportliku tegevuse ja tervise edendamiseks. Otsustati ka, et summa jagatakse osakondade vahel vastavalt töötajate arvule ja osakonnale on jäetud õigus otsustada, missuguse sportliku tegevuse peale see kulutatakse. Tingimuseks on see, et toimuks...
Loe vastust
Vastatud: 19.12.2017
Mõned küsimused seoses laenude deklareerimisega Kas uuest aastast tuleb deklareerida ainult need laenud, mis on antud pikemalt kui 48 kuuks? Kui on antud 2 aastaks, kas siis neid ei deklareerita? Kui laen on antud nt 3 aastaks aga pikendatakse veel 2a, siis millal tuleb see pikendus deklareerida? Kas pikendamise kuul...
Loe vastust
Vastatud: 11.12.2017
Kas alates 01.01.2018 võetakse enne tulumaksuga maksustamist brutopalgast maha ikka ka isiku töötuskindlustusmakse ja kogumispension või kuidas?
Loe vastust
Vastatud: 31.10.2017
Kui 2018. aastast eraisiku (Eesti firmalt) saadud dividendid lähevad tulu hulka, millest sõltub tema aasta tulumaksuvaba summa, siis kas see Eesti firma ei pea enam dividende välja makstes tulumaksu tasuma?
Loe vastust
Vastatud: 20.10.2017
Kas alates 01.07.17 saab töölepingu alusel töötava töötaja ühistranspordi kulusid hüvitada maksuvabalt, kui ta esitab bussipiletid sõiduks E tööle ja R tagasi näiteks Tallinna ja Tartu vahel? (vastavalt tulumaksuseaduse § 48 lõigete 5.1 ja 5.6 muudatustele alates 1.07.17)
Loe vastust
Vastatud: 18.10.2017
Eraisik soetab endale korteri ja soovib selle anda oma ettevõttele kasutada/hallata ilma, et selle eest mingit tasu saaks. Ettevõte kannaks korteriga seotud kulud, leiaks sisse rentnikud ja saaks renditulu. Kas sellisel juhul oleks mõistlik (välistamaks maksuriske), et moodustatkse vabatahtlik reserv (vajadusel koos põhikirja muudatusega) ja antakse korter turuväärtuses ettevõtte omakapitali...
Loe vastust
Vastatud: 16.10.2017
Kolmest isikust koosnev tehing - müüja eraisik A, vahendaja juriidiline isik B ja ostja eraisik C. Ostja C broneerib korteri ja tasub tagatisraha ja ühe kuu üüri ettemaksuna vahendaja (B) kontole. Vahendaja (B) kannab selle müüjale (A) samas summas edasi. Kas vahendajal on kohustus väljamakselt tulumaks kinnipidada või on see...
Loe vastust
Vastatud: 17.09.2017
Ettevõttel (A)pole aktiivset tegevust olnud mitu aastat. Kinnisvara on antud üürile ning ettevõttel on kasutusrenditingimustel sõiduauto, mis on samuti väljarenditud ühe juhatuse liikmega seotud teisele osaühingule. Rendihind vastab turutingimustele. Pole autot müüa tahtnud, kuna renditingimused on väga head ning uue lepingu tingimustel oleks intressimäärad oluliselt kõrgemad. Siiani on ettevõte A...
Loe vastust
Vastatud: 08.09.2017
Kas alates 01.01.2018 või hüvitada 100.-/kvartalis või 400.-/aastas töötaja tervisespordi kulusid? Kas seda võib kõigile töötajatele või ainult neile, kes kasutab meie ettevõttes tulumaksuvabastust? Kas tööandja võib kanda gripivaktsiini kulud või see on erisoodustus?
Loe vastust
Vastatud: 07.09.2017
Kuidagi ei leia alates 01.01.2018 jõustuva tööandja sõiduki kasutamise kohta Maksu- ja Tolliameti soovitusliku juhendit, millisel kujul ja vormis tööandja peaks tõestama, et autot kasutatakse 100% ettevõtluseks (arvestuspõhimõtted, Maksuameti poolt nõutav dokumentatsioon jms). Seadus jõustub vähem kui 6k pärast aga hetkel valitseb segadus, mis on Maksuameti poolt nõutav lahendus (GPS,...
Loe vastust