iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 55282

Küsimus

Tere. Töötaja suri 2021.a. märtsikuus. Kas temale makstava töötasu ja puhkuse hüvitise maksmisel saab arvestada maksuvaba tulu 500 eurot klaendrikuu kohta või on kogu väljamakstav hüvitis maksuvaba.

Vastus - 16.03.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui töötaja sureb, siis lõpeb ka töösuhe ning talle makstakse välja kõik saadaolev e lõpparve. Nii väljateenitud töötasu kui ka kasutamata puhkusepäevade eest makstav summa maksustatakse harilikul viisil kõigi palgamaksudega. Kui töösuhte kehtivuse ajal oli töötaja esitanud avalduse, et tööandja arvestaks maksuvaba tulu 500 eurot kalendrikuu kohta, siis tulebki nii toimida, st tulumaksu kinni pidada ainult 500 eurot ületavalt osalt. Ei ole mingit põhjust lugeda kogu väljamakstavat lõpparvet maksuvabaks. Maksustamine toimub samamoodi nagu oleks väljamakse tehtud eluajal. Pärijad saavad pärandiks kontol oleva raha ja ise mingeid makse sellelt ei maksa.

Kui residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu (6000 eurot aastas) ei ole kolme kuuga ületatud, esitavad pärijad lahkunu eest tuludeklaratsiooni ja saavad riigilt tagasi ka enammakstud tulumaksu.

Praktiline soovitus – kui lõpparve on suurem kui 500 eurot, siis võiks kokkuleppel pärijatega maksta osa rahast aprillis, siis saab ka aprilli eest 500 eurot kasutada.