iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 54829

Küsimus

Tekkis küsimus, et kas avalikud matkamise piletid (nt. Hiking Estonia jne) võiks sobida samuti maksuvabade Rahvaspordiürituste alla?

Vastus - 16.01.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Seadus hõlmab maksuvabastusega „avalikud rahvaspordiüritused“, millel on osavõtutasu (TuMS § 48 lg 55 p 1). Tegemist on määratlemata õigusmõistega. Maksuhaldur sisustab seda järgmiselt: „Erisoodustusena ei maksustata neid osavõtutasusid, mis on seotud avalike rahvaspordiüritustega, kuhu on võimalik minna kõikidel soovijatel (võttes arvesse korraldaja poolt seatud mõistetavad piirangud, nt osalejate arv, osalustasu maksmise kohustus jmt) olenemata töötaja tööandjast. Avalike rahvaspordiürituste all peetakse silmas erinevaid avalikke ürituste sarju ja üksiküritusi.“

Muuhulgas on näitena nimetatud ka Tammsaare rahvamatka.

Vt: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/maksusoodustus-tervise-ja-spordikuludele

Ehk siis, kui see on avalik üritus, sellest saavad osa võtta ka need, kes ei ole konkreetse tööandjaga seotud ning tingimusel, et seaduses nimetatud nõuded on täidetud, on matka piletid maksusoodustusega hõlmatud.