iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 3037

Küsimus

Töötaja töötab töölepinguga kahes ettevõttes. Töötaja saadetakse lähetusse välismessile, mis on mõlema ettevõtte põhitegevus. Kas töötajale võib maksta päevaraha 50.-/p mõlemast ettevõttest?

Vastus - 30.09.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellele küsimusele annab vastuse tulumaksuseaduse rakendusakt (valitsuse 2009. a määrus nr 110, vt § 8), mis reguleerib täpsemalt välislähetuse päevaraha maksmise korda. Kui inimesel on mitu tööandjat, kes kõik saadavad teda lähetusse, siis maksuvabalt kuni 50 eurot päevas lähetuse päevaraha (seda vaid esimese 15 lähetuse päeva eest) saab maksta see tööandja, kes tegi esimesena lähetusse saatmise otsuse. Töötaja peab teist tööandjat informeerima lähetusest ja see teine tööandja peab päevarahalt tulumaksu kinni pidama ning sotsiaalmaksu arvestama (st piirmäära ületav päevaraha osa maksustatakse palgatuluna). Päevaraha on eelkõige mõeldud inimese kõrgemate toitlustuskulude hüvitamiseks ja seda maksuvabalt mitmekordselt maksta ei saa.

Valitsuse määruse kehtiva teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015048

Tulumaksuseaduse teksti leiate siit, vt TuMS § 13 lg 3 p 1: https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv#para13