iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 3033

Küsimus

Tööandja (100% omanik) teeks kodukontorisse jõusaali (soetab seadmed) mida kasutada terviseedendamiseks. Kui kanda nendest kuludest nt 50% ettevõtluse tarbeks (äkki ka mõni teine pereliige kasutab), kas siis ikkagi võib juhtuda, et seda e/v kuludesse kantud osa käsitletakse e/v mitteseotud kuluna?

Vastus - 16.09.2019

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kontoris (sh kodukontoris) puhkeruumi-spordiruumi sisustamine on ettevõtlusega seotud kulu. Tulumaksuseaduses leiate selle teema kohta juhise TuMS § 32 lõikest 2. See säte on küll füüsilise isiku ettevõtlustulu maksustamise peatükis, aga ettevõtlusega seotud kulu mõiste sisustamisel laieneb see ka äriühingutele. Kuna võib eeldada, et toimub ka erakasutus (mõni teine pereliige kasutab), siis olekski 50% kulusse arvamine niiöelda kuldne kesktee. Kui jõusaali seadmete soetamine kanda 50% ulatuses kulusse, siis ei peaks juhtuma, et maksuamet seda maksustada soovib. Kuna tegemist on kodukontoriga, siis võiksite valmis olla ka selleks, et teilt nõutakse töökeskkonna riskianalüüsi jms dokumente.

Kui kannate varustuse täies ulatuses kulusse, siis 50% ei oleks mitte ettevõtlusega mitteseotud kulu (mis maksustatakse tulumaksuga, TuMS § 51) vaid erisoodustus (maksustatakse nii tulu kui sotsiaalmaksuga, TuMS § 48).

EML 2019. aasta juuni/juuli ajakirjas MaksuMaksja (lk 52-54) oli pikalt juttu kaugtööst, kodukontoritest jms. Avaldasime sotsiaalministeeriumi soovitused kaugtöö töötervishoiu ja -ohutuse kohta. Lisaks avaldasime ka terve rea EML kodukontorite pilte, ühes neist on ka jõusaal. Ajakirjas toodud näiteid ei ole tööandja kinni maksnud, seega puudub meil praktline kogemus, kuidas maksuhaldur sellisesse väljaminekusse suhtub. Samas loodame, et avaldatud pikk juhend saaks kindlasti heaks abimaterjaliks oma seisukohtade kaitseks.