iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 55953

Küsimus

Ettevõtel on sõiduauto, mille eest tasutakse igakuiselt kw-põhiselt erisoodustusmaksu. Juhtus aga avarii ja autot pole võimalik enam kasutada, auto on seisnud terve kuu parklas, ootab kindlustuse vastust, kas läheb mahakandmisele või remonditakse. Kas auto eest on kohustatud maksma sellel kuul erisoodustusmaksu kui reaalselt seda kasutada pole ju olnud võimalik?

Vastus - 10.06.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui auto on terve kuu parklas seisnud ja seda pole olnud võimalik kasutada, siis ei teki ka erisoodustust.

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 48 lg 8 kohaselt tekib sõiduauto puhul erisoodustus erakasutuse võimaldamisel (https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv#para48). Kui erakasutust ei ole, ei teki ka erisoodustust.

Loodetavasti on teil olemas ka tõendusmaterjal avarii ja auto hoidmise kohta (nt kindlustuse kirjad).