iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 54965

Küsimus

Eesti äriühing teeb väljamakse Ukrainas registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjale. Tegemist on programmeerimisteenusega, mida osutatakse kaugteel, ehk FIE ise viibib Ukrainas.
 
Meie mõttekäik on järgmine: TuMS § 40 lg 2 p 3 kohaselt ei peeta tulumaksu kinni lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjale tehtud väljamaksetelt. Lepinguriigina TuMS tähenduses käsitletakse Euroopa Majanduspiirkonda riike, mille hulka Ukraina ei kuulu. Järelikult saame aru, et tulumaksu peab siiski kinni pidama.
 
Kui järeldus on õige (st. peab tulumaksu kinni pidama), siis kuidas seda seostada allolevate asjaoludega?:
 
1. Tegemist on ju ettevõtlustuluga, mille tegelikult suurus ei ole kinnipidajale teada.

2. Välislepingu artikli 14 kohaselt maksustatakse tulu, mida lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik saab kutsealasest või muust eraviisilise iseloomuga teenistusest, ainult tema riigis, kui tal ei ole teises lepinguosalises riigis oma teenistuseks pidevalt vajalikku kindlat asukohta.

Vastus - 15.02.2021

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 40 kohaldamise eelduseks on esmalt maksuobjekti olemasolu Eestis – maksu kinnipidamine on maksukohustuse täitmine teise isiku eest, see eeldab, et tulu on maksustatav.

Mitteresidendi puhul on Eestis maksustatavad tulud ammendavalt sätestatud TuMS §-s 29, seejuures sätestab ettevõtlustulu maksustamise selle sätte lõige 3: „Tulumaksuga maksustatakse tulu, mida mitteresident sai Eestis toimunud ettevõtlusest (§ 14). /-/“

Kuna praegusel juhul ei ole Eestis ettevõtlust toimunud, siis puudub maksuobjekt ning tulumaksu kinnipidamiskohustust ei saa seetõttu ka tekkida.

Säilitada tuleks dokument, mis tõendab FIE registreerimist Ukrainas ning lepingus oleks mõislik teenuse osutamise koht fikseerida.