iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Rubriik: Muud

Vastatud: 29.03.2023
Eraisik soovib kinkida enda korteri ettevõttele. Mis on sellise tehingu plussid ja miinused? Millega peaks arvestama tehingu kajastamisel raamatupidamises?
Loe vastust
Vastatud: 15.02.2021
Eesti äriühing teeb väljamakse Ukrainas registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjale. Tegemist on programmeerimisteenusega, mida osutatakse kaugteel, ehk FIE ise viibib Ukrainas.   Meie mõttekäik on järgmine: TuMS § 40 lg 2 p 3 kohaselt ei peeta tulumaksu kinni lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjale tehtud väljamaksetelt. Lepinguriigina TuMS tähenduses käsitletakse Euroopa...
Loe vastust
Vastatud: 27.12.2019
Kas veinipudel võib olla reklaamkingituseks, millelt ei pea maksma tulumaksu, kui pudeli hind km-ta jääb alla 10 euro? Kas ostul saab KM tagasi küsida?
Loe vastust
Vastatud: 28.11.2019
Meil selline situatsioon, kus emaettevõtja (ühendatav ühing) ja tütarettevõtja (ühendav ühing) ühinesid. Emaettevõtja oli asutatud eesmärgiga soetada antud tütarettevõtja ning selle soetamiseks võeti pikaajaline laen. Nüüd ühinemisel läksid emaettevõtja kohustused üle nö tütarettevõtjale. Kas võib tekkida üle tulnud laenu ja intresside tagasi maksmisel maksurisk?
Loe vastust
Vastatud: 30.09.2019
Ma ei tea, kas Te oskate mind aidata, aga ehk saate anda kontakte kust abi saada. Nimelt oleks vaja, et keegi selgitaks Eesti ja Saksamaa vahel sõlmitud maksulepingut. Küsimus nimelt selles, et minu klient (olen raamatupidaja) on muusik ja annab kontserte ka Saksamaal ja tema väitel deklareeritakse ja makstakse esinemistasudelt...
Loe vastust
Vastatud: 14.09.2018
Oleme andnud seotud isikute äriühingutele laenu intressiga 4% aastas ja nüüd tahaksime anda tütarettevõttele laenu veel väiksema intressiga. Et ei tekiks maksuriski, kas intressi määramises peame arvestama ainult turutingimustega või ka sellega, mis protsendiga laename teistele meie laenuvõtjatele?
Loe vastust
Vastatud: 23.05.2018
Kui ettevõtte üks osanikest, kelleks on Eesti juriidiline isik ja omab 51% osadest, otsustab maha müüa enda osaluse ettevõttes, siis kellel ja millised maksukohustused kaasnevad?
Loe vastust
Vastatud: 18.10.2017
Eraisik soetab endale korteri ja soovib selle anda oma ettevõttele kasutada/hallata ilma, et selle eest mingit tasu saaks. Ettevõte kannaks korteriga seotud kulud, leiaks sisse rentnikud ja saaks renditulu. Kas sellisel juhul oleks mõistlik (välistamaks maksuriske), et moodustatkse vabatahtlik reserv (vajadusel koos põhikirja muudatusega) ja antakse korter turuväärtuses ettevõtte omakapitali...
Loe vastust
Vastatud: 01.08.2016
Kas Uberi taksoteenuse kasutamisel saadud nn kviitungit, mis saadetakse kasutaja-tellija meilile, saab lugeda ettevõtlusega seotud kuluks? "Uber receipt" nn kviitungil puuduvad teenuse osutaja firma rekvisiidid kui ka vedaja nimi, on vaid uber.eesti meiliaadress, kust selline nn kviitung saadetakse, tasutud on krediitkaardiga.
Loe vastust
Vastatud: 05.09.2015
Ettevõte otsib endale eriala spetsialisti. Leidsime sobiliku inimese ja pakkusime talle võimaluse ettevõttega tutvuda. Selleks pidi töösoovija sõitma teise linna. Kas võime talle hüvitada sõidukulu kuludokumendi alusel, olenemata sellest, et ta pole meie töötaja?
Loe vastust
Vastatud: 17.06.2015
Ettevõte korraldab objektil kliendiürituse. Tellitakse inventar (lauad-toolid, catering). Kas võime neid kajastada reklaamkuludena ja sisendkäibemaksu maha arvata või on sellised kulud ikkagi vastuvõtukulud ja piirmäärasid ületades lisanduksid maksud ja sisendkäibemaksu maha ei või arvata.
Loe vastust
Vastatud: 09.04.2015
Kas selleks, et välja maksta maksuvabalt parkimistasu peab olema kindlasti olemas algdokument (koos vastavate rekvisiitidega)?
Loe vastust
Vastatud: 09.04.2015
Ettevõte peab tegema väljamakse eraisikule leppetrahvina. Kas leppetrahvi väljamakselt tuleb ka ettevõttel kinni pidada tulumaks või peaks siis eraisik selle ise deklareerima oma tuludeklaratsioonis?
Loe vastust
Vastatud: 02.03.2015
Kas töötukassa poolt töötule makstav ettevõtluse alustamise toetus (EVAT) kuulub kontorolliaja möödumisel tuludesse kandmisel maksustamisele tulumaksuga 20/80? Toetuse eest ostetud vastavalt toetuse kasutamise kavale põhivara jne., tagasi küsitud käibemaks.
Loe vastust
Vastatud: 23.01.2015
1. jaanuaril jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi peavad juriidilised isikud 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust. Kui tehti mitterahaline sissemakse, milleks oli laenu tagasinõue ning sissemakse tehti tingimustel, et ühe osa nimiväärtus on nt 5000 ja osa väljaostuhind 12000, sh moodustus ülekurss...
Loe vastust
Vastatud: 28.11.2014
Eesti juriidilisel isikul OÜ-l on äritegevus ainult Soomes. Ainuosanik ja juhatuse liige on Soome kodanik. Kas ettevõtja peaks registreerima endale Soomes püsiva tegevuskoha, teostama raamatupidamist ja arvestama makse Soome seaduste alusel? Eestis ei ole tal midagi peale postiaadressi ja äritegevust siin ei toimugi.
Loe vastust
Vastatud: 05.09.2014
Füüsilise isiku tulust kinnipeetud tulumaksust laekub 11,6% kohalikule omavalitsusele. Kellele laekub füüsilisele isikule väljamakstud dividendidelt kinnipeetud tulumaks?
Loe vastust
Vastatud: 21.08.2014
Äriühing soovib müüa oma kinnisvara (4 objekti). Ostjateks on ainuosaniku perekonna liikmed. Millised maksuriskid kaasnevad sellise tehinguga? Kas oleks mõistlik objektid hinnata lasta (kas on määratud mitu hinnangut peaks olema?).
Loe vastust