Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Muud

Vastatud: 30.04.2007
Kas OÜ ainuomanik, kes tahab saada oma töö eest ka ise palka, peab vormistama iseendaga töövõtulepingu või tegema otsuse juhatuse liikme töö maksustamise kohta? Kuidas oleks õigem?
Loe vastust
Vastatud: 23.04.2007
Sooviksin teada, et kui ettevõte mis on Eestis registreeritud osaühing soovib pakkuda teenust Suurbritannias, siis mis riigis tasub ta oma maksud?
Loe vastust
Vastatud: 23.03.2007
Osaühing teeb annetuse Sihtasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Annetus ei ületa TMS §49 lõike 2 punktides 1, 2 näidatud piirmäära. Kas sellisel juhul on annetus maksuvaba?
Loe vastust
Vastatud: 20.03.2007
Üks firma tellib töid teiselt. Nagu tavaliselt, tehakse tööde teostamise kohta akt ja arve ning tasutakse tavalises korras ülekandega. Küsimus on ainult selles, et mõlemas firmas, nii AS kui ka OÜ on omanik sama isik. Kas TSD vormil peab märkima "jah" või "ei"?
Loe vastust
Vastatud: 12.03.2007
Seotud isikutega sooritatud tehingute ning nimetatud tehingutest tulenevate kohustuste kohta. Isikul on OÜ, ta on ainuomanik ja samuti on ta registreeritud FIE. Kuna FIE-na tal laoarvestust ei toimu, toimub kõik OÜ-s. OÜ esitab igakuiselt FIE-le käibemaksuga müügiarve, lähtuvalt tooraine ostuhindadest. Kas tootmisprotsessis vajalikke igakuiseid tooraine müügi-ostutehinguid tuleb kajastada maksuameti portaalides...
Loe vastust
Vastatud: 06.03.2007
Eesti emaettevõte annab Läti tütarettevõttele laenu. Kas intresside maksustamisel tuleks aluseks võtta Eesti tulumaksuseadus või lähtuda Läti ettevõtte tulumaksuseadusest §3 lg 4 p 3? §3 (4) In respect of non-residents, the object on which tax shall be imposed is income obtained in Latvia from entrepreneurial activity or related activity. Tax...
Loe vastust
Vastatud: 08.02.2007
Kas Eestis registreeritud firma, kes paigaldab soomes teepiirdeid ja esitab Soome ettevõttele arve, kuhu kirjutab teepiirete paigaldmine, tundide arv korda tundide hind, peab alates 01 jaanuarist oma töötajate tulumaksu maksma Soome. Töötajad on töölepingu alusel tööle võetud ja käivad Soomes tööl lähetuses ja saavad selle eest ka päevarahasid. (töötajad käivad...
Loe vastust
Vastatud: 09.02.2007
OÜ X osutab AS Y-le juhtimisteenust. OÜ X osanik ja juhatuse liige omab ühtlasi ka AS Y aktsiaid ja on juhatuse liige, seega tegu seotud isikutega. Kas juhtimisteenuse osutamisel võib olla kasumi väljaviimise maik juures, näiteks edasise dividendide väljamaksmise eesmärgil?
Loe vastust
Vastatud: 13.02.2007
Eestis registreeritud firma teeb alltöövõtu korras teenust (elektritööd laevadel) Soome km kohuslasele. Alltöövõtuleping on sõlmitud firmade vahel kuni aprill 2008. Tööd teostab Soomes 3 töötajat ja neid juhib seal Eesti firma ainuomanik/juhatus ning palka maksab töötajatele Eesti firma (maksud Eestisse). Töötajad koos juhiga viibivad Soomes iga kuu 15 kuni 20...
Loe vastust
Vastatud: 22.01.2007
Ühe omaniku kahe firma vahel on sõlmitud krediidileping. Intressiks on märgitud 3%. Intressi maksmist aga ei nõuta juhul, kui laenu saaja tasub laenu vähemalt 6 kuud enne lepingu lõpptähtaega. Kas sellise tingimusega võib siiski kaasneda maksukohustus?
Loe vastust
Vastatud: 21.01.2007
Kas ja kellelt oleks võimalik küsida kuluarvet AS EMT kõnekaarti laadimise kohta pangast? Panga väljavõte ei ole raamatupidamise mõistes kuluks kande dokument ilma originaalita.
Loe vastust
Vastatud: 22.01.2007
Osaühing A on aktsiaseltsi B sidusettevõte (20%). Kas osaühing A võib aktsiaselts B-le laenu anda? Kui osaühing A võib anda laenu aktsiaseltsile B, siis millistel tingimustel?
Loe vastust
Vastatud: 09.01.2007
Äriühing võttis seotult isikult (teiselt OÜ, millel on sama omanik) lühiajalist laenu 2006. a intressiga 4,5%. Seaduse järgi ei tohiks vist anda alla 3% aga kui nüüd on üle 3%, siis ei tohiks ju mingit maksuriski olla või kuidas?
Loe vastust
Vastatud: 05.12.2006
Ettevõte korraldab müügikampaania, mille käigus kingitakse kliendile, kes sõlmib pikemaajalise maaklerlepingu (tingimusi on teisigi) ühepäevane puhkus SPA-s. Kas seda saab lugeda kingituseks ja tuleb ka vastavalt maksustada või on see siiski n-ö reklaam ja ettevõtlusega seotud kulu? Sest selle teenuse (SPA) võimaldamisel kliendile tekib ettevõttele ju ka reaalne maksustatav käive....
Loe vastust
Vastatud: 29.11.2006
Kus ja kuidas saab teada, kas Tadzikistan ja Uzbekistan on madala maksumääraga riigid? Internetis otsimine tundus võimatu.
Loe vastust
Vastatud: 09.11.2006
Kui Eesti resident saab konsultatsiooni arve madala maksumääraga riigi ettevõttelt, kuulub see maksustamisele §29(3) järgi. Kui sama arve arveltadatakse edasi teisele ettevõttele välismaal (Inglismaa), kas see ikka kuulub maksustamisele? Kolmepoolne leping on sõlmitud.
Loe vastust
Vastatud: 31.10.2006
Meil oli nõue pankrotistunud ettevõtte vastu. Tegime võlanõude loovutamise lepingu tähtajaga 1 aasta (emaettevõte oli nõude ülevõtjaks). Vastavalt sellele lepingule oli meie kohustus teatada nõude loovutamisest pankrotihaldurile. Pankr.haldurile jäi meil teatamata. Sellest on möödas kaks aastat, vahepeal juba lepingut pikendati. Nüüd tahab emaettevõtja selle lepingu tühistada. Nagu oleks see üldse...
Loe vastust