iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 469

Küsimus

Eestis registreeritud firma teeb alltöövõtu korras teenust (elektritööd laevadel) Soome km kohuslasele. Alltöövõtuleping on sõlmitud firmade vahel kuni aprill 2008. Tööd teostab Soomes 3 töötajat ja neid juhib seal Eesti firma ainuomanik/juhatus ning palka maksab töötajatele Eesti firma (maksud Eestisse). Töötajad koos juhiga viibivad Soomes iga kuu 15 kuni 20 päeva komandeeringusse suunamisena. Kontorit Eesti firma Soomes ei oma. Iga kuu (v.a. 1-2 kuud aastas) tekib Soome teenusest käivet 10-12 tuhat eurot. Lisaks teeb Eesti firma teenust ka Eesti laevafirmadele. Kas ja millal tekib Eesti firmal kohustus Soomes ennast regisreerida (püsiv tegevuskoht)? Kas on mõistlikum teha filiaal vm? Kas on õige, et sellise alltöövõtulepingu ja töökorralduse puhul Soomes töötavaid eesti firma töötajaid ei saa lugeda renditööjõuks ja nende tulu ei maksustata Soomes 1.01.2007 kehtima hakanud seaduste järgi?(Vorm E101 on töötajatele Eestis võetud).

Vastus - 13.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Püsivat tegevuskohta Teie näite puhul ei teki. Püsiv tegevuskoht võib tekkida näiteks siis, kui Soomes asub juhtimiskeskus, töökoda, müügiesindus vms. Kui juhid käivad koos töölistega komandeeringus ning klientidelt tellimuste samiseks ei ole mingit püsivat kontorit Soomes loodud, siis
püsivat tegevuskohta ei teki. Soovitame lugeda ka Eesti ja Soome topeltmaksustamise lepingu artiklit 5.

Tööjõurent tähendab seda, et teenuse osutaja ei korralda ise tööprotsessi, vaid annab oma töötajad teise isiku kasutusse, kes ise hakkab tööd korraldama. Kui te saate tellimuse konkreetse töö tegemiseks ja te korraldate töö oma vastutusel, st tellija maksab teile tehtud töö tulemuste eest, siis Soomes maksustamist ei toimu (kui töötaja viibib Soomes vähem kui 183 päeva 12 kuu pikkuse perioodi jooksul).