Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 441

Küsimus

Osaühing A on aktsiaseltsi B sidusettevõte (20%). Kas osaühing A võib aktsiaselts B-le laenu anda? Kui osaühing A võib anda laenu aktsiaseltsile B, siis millistel tingimustel?

Vastus - 22.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui Te peate silmas, et AS omab 20% OÜ osakapitalist, siis on tulumaksuseaduse mõistes tegemist seotud isikutega (TuMS § 8 p 3). Äriseadustiku § 159 lg 1 p 1 kohaselt ei või osaühing anda laenu oma osanikule, kelle osa esindab rohkem kui 5 protsenti osakapitalist.
Kui laenu siiski antakse, siis peab maksukohustuse vältimiseks järgima tulumaksuseaduse § 50 lg 4. Vt sarnaseid küsimusi: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=390
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=382
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=433