iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 397

Küsimus

Kas lastekodu sponsoreerimine on tulumaksuvaba?

Vastus - 16.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul jah. Tulumaksusoodustuse rakendamine on füüsiliste ja juriidiliste isikute puhul veidi erinev. Füüsilisest isikust annetaja saab annetust maha arvata oma tulust, kuni 5% maksustatavast tulust (vt tulumaksuseaduse § 27). Juriidiline isik saab teha annetust maksuvabalt vastavalt ühele tema poolt valitud piirmäärale (10% kasumist või 3% palkadest, vt tulumaksuseaduse § 49 lg 2).

Kui lastekodu pidaja on mittetulundusühing või sihtasutus, siis tuleb kontrollida, kas ta on kantud tulumaksusoodustust andvasse nimekirja. Riigi- ja omavalitsuse asutuste puhul ei ole seda vaja kontrollida.