Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Muud

Vastatud: 23.09.2008
Õnnetusjuhtumi läbi hävines osaühingu vara, mis koosnes põhilises osas põhivarast. Osa põhivarast oli soetatud kapitalirendi korras ja rendimaksete tasumine jätkunuks veel 2 aastat. Osa liisitud varast jäi alles, osa hävines tulekahjus. Vara oli kindlustatud ja kindlustus hüvitab suuremas osas hävinud vara. Palun selgitage, milliseid makse toob kaasa kindlustushüvitise arvelt uue...
Loe vastust
Vastatud: 22.05.2008
Kas eraisik saab firmale arve esitada kui ta pole FIE või peavad nad selleks sõlmima lepingu ning kui lepingu, siis millise?
Loe vastust
Vastatud: 09.05.2008
Aktsiaseltsi netovara on vähem kui Äriseadustiku §222 ettenähtud. Eeltoodu katteks omaniku otsusega vähendasime tagatiseta võlakohustusi (s.o. omaniku laenu) ja katsime sellega jooksva aasta eeldatavat kahjumit. D Tagatiseta lühiajalised laenud K Muu äritulu Kas taoline tegevus toob endaga kaasa maksukohustuse ja kui, siis millise?
Loe vastust
Vastatud: 07.05.2008
Kas ehitusfirma võib teha reklaami tantsukooli esinemisel? Sponsoreerime üritust ja reklaamime ennast. Kas tulevad kaela mingisugused maksud?
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2008
Kas eraisik võib endaga seotud ettevõttele või ka suvalisele ettevõttele anda intressita laenu või rakendub siin mõni siirdehindade reegel? Kui võib anda, siis mis seadusesätte põhjal täpselt see nii on?
Loe vastust
Vastatud: 29.02.2008
Kui "ettevõttel" puudub esinduskontor ja üürib selleks koterit, mida kasutab tööruumina (maksab see 7000 kuus), milliseid makse selle pealt arvestatakse?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2008
Kas füüsilise isiku poolt firmale antud laenu tagasinõudest loobumist saab firma käsitleda erakorralise tuluna? Ega sellise tehinguga ei kaasne kumbagile poolele mingeid makse?
Loe vastust
Vastatud: 29.01.2008
Eestis registreeritud firmadelt, mis tegutsevad Soomes ja väljastavad seal arve, peetakse kinni 13%. Miks ja mis see on?
Loe vastust
Vastatud: 04.12.2007
Kui "firma" otsustab oma kliente premeerida mingi eelnevalt kokkulepitud % ulatuses kliendi poolt näiteks aasta jooksul ostetud kauba või teenuste hinna kogumaksumusest (nt klient ostis 100 tuhande eest ja 2% ulatuses (2 tuhat krooni) saab "firmalt" kingituse, kas mingi mujalt ostetud kauba või teenuse näol), milliseid makse see kingitust osutavale...
Loe vastust
Vastatud: 30.11.2007
Kui firma teeb oma kliendile kingituse, ostab näiteks mõne firma kinkekaardi, siis kas peale tulumaksu selle kingituse pealt tuleb maksta veel mingeid makse?
Loe vastust
Vastatud: 12.11.2007
Omanikud otsustavad firma likvideerida. Kohustusi ja põhivara firmal ei ole. Mis saab aga firma rahast kassas ja pangas, kas selle jaotamine toob kaasa tulumaksuga maksustamise?
Loe vastust
Vastatud: 30.10.2007
Kas trahv, mis määratakse ettevõttele seoses majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmisega, tuleb maksustada tulumaksuga (TSD lisa 6 punkt 11)?
Loe vastust
Vastatud: 11.10.2007
1. Kas TSD lisaküsimustikus peab arvestama "jah" vastusega, kui firma maksab omanikule isikliku sõiduauto kompensatsiooni 1000.- (kas seda loetakse tehingud seotud isikutega)? Siiani olen saanud erinevaid vastuseid. 2. Kui omanik annab firmale finantsabi, kas siis kuulub ka TSD-s vastamisele "jah" kui tehingud seotud isikutega.
Loe vastust
Vastatud: 27.08.2007
Kuidas on õige ja millest peab seaduslikult siirdehindade ja nende määramisel lähtuma? Kust on need vahemikud, kust alates peab ettevõte töötajatele provisjone välja maksma?
Loe vastust
Vastatud: 15.06.2007
Kas firma kassas oleva sularaha määra kohta on mingeid kitsendusi, st. kas võib kaasneda maksukohustust? Firma ei tegele jaemüügiga.
Loe vastust