iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 779

Küsimus

1. Kas TSD lisaküsimustikus peab arvestama "jah" vastusega, kui firma maksab omanikule isikliku sõiduauto kompensatsiooni 1000.- (kas seda loetakse tehingud seotud isikutega)? Siiani olen saanud erinevaid vastuseid.
2. Kui omanik annab firmale finantsabi, kas siis kuulub ka TSD-s vastamisele "jah" kui tehingud seotud isikutega.

Vastus - 11.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Jah tuleks vastata juhul, kui rakenduda võiks tulumaksuseaduse (TuMS) § 50 lg 4. Nimetatud kompensatsioon on aga TuMS § 13 lg 3 p 2 alusel tulumaksuvaba hüvitis, ning piirmäärasid ületades tekiks maksukohustus TuMS § 48 lg 4 p 5 alusel. Järelikult tuleks antud juhul vastata TSD küsimustikule eitavalt.

2. Ei ole teada, mida peate silmas finantsabi all. Kui tegemist on seotud isikute vahelise laenuga, tuleb TSD lisaküsimustikus vastata esimesele küsimusele jaatavalt. Teisele, kolmandale küsimusele on vastus tõenäoliselt eitav.