iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1003

Küsimus

Aktsiaseltsi netovara on vähem kui Äriseadustiku §222 ettenähtud. Eeltoodu katteks omaniku otsusega vähendasime tagatiseta võlakohustusi (s.o. omaniku laenu) ja katsime sellega jooksva aasta eeldatavat kahjumit.
D Tagatiseta lühiajalised laenud
K Muu äritulu
Kas taoline tegevus toob endaga kaasa maksukohustuse ja kui, siis millise?

Vastus - 09.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Selline tegevus ei too kaasa maksukohustust.