iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 999

Küsimus

Kas ehitusfirma võib teha reklaami tantsukooli esinemisel? Sponsoreerime üritust ja reklaamime ennast. Kas tulevad kaela mingisugused maksud?

Vastus - 07.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Reklaamimine on olemuselt teenuse ostmine (või siis osutamine, olenevalt olukorrast), sponsoreerimine on reeglina annetuse tegemine. Kui annate tantsukoolile raha ja selles on mõlemat: saate omale reklaami ja ka lihtsalt toetate üritust, siis vähemalt osaliselt võib tegu olla tulumaksustamisele kuuluva sooritusega. Annetuste maksustamise üldsäte on tulumaksuseaduse (TuMS) § 49 lg 1. Kui tantsukool on mittetulundusühing (MTÜ), kes kuulub tulumaksusoodustusega isikute nimekirja, siis võib annetus olla maksust vabastatud, kui mahub maksuvabade piirmäärade sisse.

TuMS § 49 lg 2 ütleb, et kui annetuse saajaks on soodusnimekirja kuuluv MTÜ, on annetus maksuvaba, kui ei ületa ühte piirmääradest (kas 3% palgafondist või 10% eelmise aasta kasumist):
(2) Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isikule, haiglat pidavale isikule, samuti riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, korrakaitse- või sotsiaalhoolekandeasutusele või kaitseala valitsejale kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1-4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Tulumaksusoodustusega isikute nimekirja saate kontrollida siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12906098