iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1084

Küsimus

Õnnetusjuhtumi läbi hävines osaühingu vara, mis koosnes põhilises osas põhivarast. Osa põhivarast oli soetatud kapitalirendi korras ja rendimaksete tasumine jätkunuks veel 2 aastat. Osa liisitud varast jäi alles, osa hävines tulekahjus. Vara oli kindlustatud ja kindlustus hüvitab suuremas osas hävinud vara. Palun selgitage, milliseid makse toob kaasa kindlustushüvitise arvelt uue põhivara soetamine?

Vastus - 23.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui äriühing hangib omale ettevõtluse jätkamise jaoks uue põhivara, siis sellega ei kaasne tõenäoliselt mingisugust maksukohustust.

Juhul, kui vara soetatakse väljastpoolt Euroopa Liitu, tuleb importimisel võibolla tasuda tollimaksusid, mida osaühingule ei tagastata. Kui ostja ei ole käibemaksukohustuslane, ei tagastata ka vara soetamisel tasutud käibemaksu. Samuti ei tagastata käibemaksu juhul, kui ostja on küll käibemaksukohustuslane, aga ei kasuta soetatud vara oma maksustatava käibe tarbeks (KMS 29).