Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1085

Küsimus

Kas ma võin müüa kaupa poodidesse eraisikuna, kui teine pool on nõus?

Vastus - 23.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tsiviilõiguses kehtib lepinguvabaduse põhimõte, mille kohaselt on lubatud mistahes lepingu sõlmimine mistahes poolte vahel. Kauba müümisel võib esineda piiranguid teatud kaubagruppide osas (nt alkohol, tubakas), kvaliteedi ja garantiinõudeid. Loodetavasti on poeomanik nende nõuetega kursis ja kui ta on nõus teie käest kaupa ostma, siis järelikult piiranguid selle kauba kohta ei ole. Müügilepingu korrektne vormistamine on samuti eelkõige ostja huvides.

Teie kui müüja jaoks on oluline teada, et tulumaksuseaduse kohaselt on isiklikus tarbimises olnud vallasasja müük maksuvaba, kuid kui te müüte kaupu regulaarselt, võidakse teie tegevust käsitada ettevõtlusena, millega kaasneb nii tulu- kui sotsiaalmaksukohustus ning üle 250 tuhande krooni suuruse käibe puhul ka käibemaksukohustus.