iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 820

Küsimus

Omanikud otsustavad firma likvideerida. Kohustusi ja põhivara firmal ei ole. Mis saab aga firma rahast kassas ja pangas, kas selle jaotamine toob kaasa tulumaksuga maksustamise?

Vastus - 12.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldan, et "omanikud" on residendist füüsilised isikud. Tulumaksuseaduse § 15 lõike 3 kohaselt maksustatakse likvideerimisjaotis ainult osas, mis ületab osaluse soetamismaksumust või isiku poolt tehtud sissemakset osaluse omandamisel. Näide:
Osaühing, millel neli võrdset osanikku, kellest igaüks on oma osaluse saamisel teinud sissemakseks 20 000 krooni. OÜ-l on raha kassas ja pangas kokku 100 000 krooni. Likvideerimisjaotisena kuulub igale osanikule väljamaksmisele 25 000 krooni. Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni A vormil deklareerivad osanikud sissemaksena (soetusmaksumusena) 20 000 ja väljamaksena 25 000 krooni. Tulumaksuga kuulub maksustamisele 25 000 – 20 000 = 5000 krooni. Likvideerimisjaotise väljamaksmisel osaühingul endal maksukohustust ei teki.