Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Muud

Vastatud: 16.05.2013
Kas juriidiliste isikute vahel on tehingute puhul alati nõutud arve? Meie ettevõte (ei ole km kohustuslane) üürib äripinda (3kuud), tingimused, hinnad ja tähtajad on fikseeritud lepingus, kas peame veel vastaspoolelt nõudma arvet või piisab ka nimetatud lepingust, et tehing kajastada?
Loe vastust
Vastatud: 06.05.2013
Ettevõtja ostab eraisikult ostu-müügilepingu alusel autole vajaliku varuosa (mitte seotud isik, vaid avalikust ostukeskonnast leitud müüja). Nimetatud vara on eraisiku vallasvara. Kas ettevõtjal võib tekkida väljamakselt maksurisk, st kas peaks kinni pidama tulumaksu?
Loe vastust
Vastatud: 17.04.2013
Kortermajas ei ole moodustatud korteriühistut, vaid toimetatakse majaühisuse vormis. Ühe inimese nimele on tehtud kommunaalteenuste lepingud, kes siis ülejäänud korteriomanikele kulud edasi jagab. Nüüd ostis meie firma sinna korteri ja peaksime tasuma nüüd kommunaalteenuste eest. Arve on vormistatud eraisku nimelt, kas temale väljamakset tehes võib tekkida siit mingi maksurisk?
Loe vastust
Vastatud: 25.03.2013
Meie firma korraldab kaubandusliku loterii. Loosimisele lähevad tahvelarvutid. Arvutid ostab Saksa ettevõte, kes tasub otse kapmaania korraldajale. Kampaania korraldaja on reklaamifirma. Küsimus - kes on kohustatud tasuma tulumaksu? Kas ilma tulumaksuta ka SAAKS?
Loe vastust
Vastatud: 25.02.2013
Plaanitakse müüa ettevõtte osad. Ettevõte kuulub kahele juriidilisele isikule (osalus 50%/50%), kas osade võõrandamisel võib tekkida ka mingi makuskohustus? Osad müüakse turuhinnaga.
Loe vastust
Vastatud: 18.02.2013
AS on omandanud 2011. a. oma aktsiad 100 tk ja aktsia hind 64 eurot. Hetkel on AS-l soov müüa need oma aktsiad 100 tk eraisikule ja 100 euro eest ehk siis ühe aktsia hind 1 euro. Eraisik, kellele AS aktsiad müüakse, on AS-i tütarettevõtte osanik 25% ehk seotud isik. Kuidas...
Loe vastust
Vastatud: 29.01.2013
Ettevõte kutsub Eestisse äripartnerid Rootsist (meie ettevõtte tutvustus, kontaktide loomine, koostöösidemete loomine), tasub tema lennupileti- kas see tuleks deklareerida kui külaliste vastuvõtukulu ja piirmäära ületamisel maksustada?
Loe vastust
Vastatud: 18.01.2013
Eraisik töötab välismaal ja soovib oma kinnivara Eestis välja üürida. Kuna ta ise ei saa asjadega toimetada, soovib ta sõlmida meie ettevõttega esinduslepingu, et meie tema asju toimetame. Lepingu kohaselt kannab üürnik üüri ja kõrvalkulud meie arveldusarvele, meie kanname kogu summa edasi omanikule. Nüüd tekkis küsimus, et kui üürnikuks on...
Loe vastust
Vastatud: 26.03.2012
Mis vahe on ja kuidas on kasulikum täita füüsilise isiku tuludeklaratsioonis väärtpaberite osas küsimus: Kas jätta kahjum väärtpaberitelt investeerimiskonto sissemakseks või mitte? Tuludeklaris oodatakse linnukese tegemist ka jätta või mitte? Mis on Teie seisukoht ja soovitus antud küsimuses?
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2011
Ettevõte vahendab annetuse kogumist, sellest kasu teenimata. Annetuste tegijad on füüsilised isikud. Kogu annetuse laekumine kantakse üle annetuse saajale (näiteks lastehaiglale). Kas saan õigesti aru, et käivet ettevõttel ei teki KM seisukohast ja tuluamksukohustust ka ei teki, kuna tegemist ei ole ettevõtte kuluga.
Loe vastust
Vastatud: 04.03.2010
Plaanin alustada loomakliiniku rajamist ning seoses äriplaani ettevalmistusega ei saa ma käibemaksuseadusest täpselt aru, millist käibemaksumäära tuleb rakendada veterinaarteenuse osutamisel?
Loe vastust
Vastatud: 23.11.2009
Üks firma annab teisele firmale laenu,laenuandaja ja laenusaaja ei ole seotud isikud. Kas laenuintressi osas on ka mingeid piiranguid ,s.t. kas tohib anda intressita laenu? Kui antakse intressiga laenu, siis kas aastas makstav intressi summa on laenuandjale maksuvaba käive?
Loe vastust
Vastatud: 16.09.2009
Kas on mingit rahalist või maksulist piirangut, palju äriühing võib aastas osta omale reklaamiteenust. Ei mõtle siin reklaamkingitusi, vaid ikka igasugu plakateid, klippe jm.
Loe vastust
Vastatud: 16.04.2009
Ettevõte üürib eraisikult eluruumi. Üürilepingus on kirjas tingimus, et üürileandja ise peab maksuametile tulumaksu kandma saadud tulu pealt. Kas see tingimus on seaduslik ja võtab ettevõttelt kohustuse ise tulumaks kinni pidada?
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2009
Osaühing üürib oma töötajale korterit eraisikult. Töötaja saadud hüve maksustab "firma" erisoodustusena, aga väljamaksed eraisikule - kas peab kinni pidama ja deklareerima eraisiku tulumaksu? Eraisik väidab, et ta on alati ise deklareerinud ja maksnud tulumaksu. Kuidas oleks õige lahendus?
Loe vastust
Vastatud: 27.10.2008
Ettevõtte andis teisele ettevõttele laenu (ei ole seotud osapool), mille laekumise tõenäosus on tänaseks päevaks minimaalne. Kui laenu andja kannab selle nõude ebatõenäoliselt laekuvaks ehk kannab kuludesse ja bilansist välja, aga tegeleb selle nõudega bilansiväliselt edasi, siis kas sellisel juhul tuleb see tehing maksustada tulumaksuga- kui nõudest loobumine?
Loe vastust