Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 2350

Küsimus

Kas juriidiliste isikute vahel on tehingute puhul alati nõutud arve? Meie ettevõte (ei ole km kohustuslane) üürib äripinda (3kuud), tingimused, hinnad ja tähtajad on fikseeritud lepingus, kas peame veel vastaspoolelt nõudma arvet või piisab ka nimetatud lepingust, et tehing kajastada?

Vastus - 16.05.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on lepingus fikseeritud igakuise muutumatu suurusega maksega ning käibemaksu mahaarvamise küsimust ei ole, siis on võimalik ka ainult lepingut aluseks võttes maksed teha.

Kui oleks vaja sisendkäibemaksu maha arvata, siis oleks vaja igakordse tarne kohta arve esitada. Võimalik oleks kokku leppida, et üürnik esitab üürileandja eest ise endale arve (vt KMS § 37 lg 5).