iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2346

Küsimus

Ettevõtja ostab eraisikult ostu-müügilepingu alusel autole vajaliku varuosa (mitte seotud isik, vaid avalikust ostukeskonnast leitud müüja). Nimetatud vara on eraisiku vallasvara. Kas ettevõtjal võib tekkida väljamakselt maksurisk, st kas peaks kinni pidama tulumaksu?

Vastus - 06.05.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tehingu kohta on olemas korrektne algdokument (raamatupidamise seaduse mõistes, vt § 7), siis maksuriski ei kaasne (küsimusest nähtuvalt on see ettevõtlusega seotud kulu). Korrektse algdokumendi puudumisel on tegu ettevõtlusega mitteseotud kuluga (TuMS § 51 lg 2 p 3). Füüsiliselt isikult vara soetamisel tulumaksu kinnipidamiskohustust ei teki (vt TuMS § 41 p 13). Tõenäoliselt ei ole tulu ka füüsilise isiku tuluna maksustatav (TuMS § 15 lg 4 p 4).