iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1315

Küsimus

Osaühing üürib oma töötajale korterit eraisikult. Töötaja saadud hüve maksustab "firma" erisoodustusena, aga väljamaksed eraisikule - kas peab kinni pidama ja deklareerima eraisiku tulumaksu? Eraisik väidab, et ta on alati ise deklareerinud ja maksnud tulumaksu. Kuidas oleks õige lahendus?

Vastus - 07.04.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui juriidiline isik maksab füüsilisele isikule üüri ning üür ei ole füüsilise isiku ettevõtlustulu (kui on, siis teavitab üürileandja üürnikku oma FIE-ks olekust üürilepingus või esitab arveid märkides seejuures ära, et ta on FIE), siis on väljamakse tegija kohustatud täitma üürileandja tulumaksukohustuse tulumaksu kinnipidamise teel ning kandma kinnipeetud tulumaksu maksuametile üle.

Vt TuMS § 40 lg 2 p 3 ja § 61 lg 35 ning § 41 p 7.