iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2192

Küsimus

Plaanitakse müüa ettevõtte osad. Ettevõte kuulub kahele juriidilisele isikule (osalus 50%/50%), kas osade võõrandamisel võib tekkida ka mingi makuskohustus? Osad müüakse turuhinnaga.

Vastus - 25.02.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eesti residendist juriidiline isik ei maksa tulumaksu üheltki tulu liigilt, sh ka osaluste müügilt. Tulumaksukohustus tekib kasumi jaotamisel dividendidena.
Mitteresidendist juriidilisel isikul võib tekkida Eestis tulumaksukohustus, kui müüdud “ettevõtte” vara koosneb kinnisvarast (TuMS § 29 lg 4 p 5).