iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2260

Küsimus

Meie firma korraldab kaubandusliku loterii. Loosimisele lähevad tahvelarvutid. Arvutid ostab Saksa ettevõte, kes tasub otse kapmaania korraldajale. Kampaania korraldaja on reklaamifirma. Küsimus - kes on kohustatud tasuma tulumaksu? Kas ilma tulumaksuta ka SAAKS?

Vastus - 25.03.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksukohustus tekib kampaania korraldajal. Tulumaksust on võimalik vabaneda sel teel, et taotleda hasartmänguseaduse kohaselt korraldusluba ja maksta hasartmängumaksu.

Vt tulumaksuseaduse § 49 lg 1:

Residendist juriidiline isik, välja arvatud § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik, maksab tulumaksu tehtud kingitustelt ja annetustelt, millelt tulumaks ei ole § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud, arvestades lõigetes 2 ja 4 nimetatud erisusi. Tulumaksuga ei maksustata reklaami eesmärgil üle antud kaupa ega osutatud teenust, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 10 eurot. Kingitusena käsitatakse ka kuni 10 000 euro suuruse võidufondiga kaubandusliku loterii võitu, arvestamata eelmises lauses sätestatud piirmäära.