iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1467

Küsimus

Üks firma annab teisele firmale laenu,laenuandaja ja laenusaaja ei ole seotud isikud. Kas laenuintressi osas on ka mingeid piiranguid ,s.t. kas tohib anda intressita laenu?
Kui antakse intressiga laenu, siis kas aastas makstav intressi summa on
laenuandjale maksuvaba käive?

Vastus - 23.11.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Rahandusministri määrusega (29.12.1999 määrus nr 120 § 2) kehtestatud intress (alates 01.04.2009 kehtib intressimäär 3% aastas) on mõeldud vaid erisoodustuste puhul kasutamiseks ning muudel juhtudel ei ole siduv. Juriidilisele isikule antud laenu puhul tuleb esmalt kontrollida, kas tegemist on seotud isikutega TuMS § 8 mõistes – sel juhul peab rakendatav laenuintress vastama turutingimustele (arvestades laenu suurust, tähtaega, vääringut, tagatist, sihtotstarvet). Kui tegemist ei ole seotud isikuga, siis võib maksurisk tekkida juhul kui laenu tingimustest nähtub, et laenusaaja ilmselgelt ei suuda laenu tagasi maksta. Sel juhul maksustatakse kogu välja antud laen kui ettevõtlusega mitteseotud väljamakse (Riigikohtu halduskolleegiumi 30.05.2007 otsus nr 3-3-1-22-07).

Kui antakse intressiga laenu, on intress maksuvaba käive, kuid selle mõju proportsioonile sõltub sellest, kas intressitulu on juhuslik või mitte. Soovitan tutvuda ka Riigikohtu lahendiga: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-74-04.