iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2182

Küsimus

AS on omandanud 2011. a. oma aktsiad 100 tk ja aktsia hind 64 eurot.
Hetkel on AS-l soov müüa need oma aktsiad 100 tk eraisikule ja 100 euro eest ehk siis ühe aktsia hind 1 euro. Eraisik, kellele AS aktsiad müüakse, on AS-i tütarettevõtte osanik 25% ehk seotud isik.
Kuidas see tehing õigesti vormistada raamatupidamises? Peab olema aktsionäride otsus? Kas AS maksab tulumaksu aktsiate alla turuhinna müügist? Kas siis 100 euro ja 6390 euro vahesummalt? Kuidas deklareerida?

Vastus - 18.02.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Maksustamine. Oma aktsiate omandamine ja nende hilisem võõrandamine (või aktsiakapitali vähendamine) maksustatakse TuMS § 50 lg 2 alusel. Aktsiate tagasiostmisel 2011. aastal tuli väljamakse deklareerida TSD lisa 7 tabeli 1 real 4. Eeldatavasti maksukohustust sel ajal ei tekkinud, kui väljamakse ei ületanud kõiki aktsiakapitali varem tehtud sissemakseid (arvestust peetakse kogu kapitali, mitte tagasiostetud osa kohta). Oma aktsiate müügist saadud raha deklareeritakse TSD lisa 7 tabeli 1 real 2 kui omakapitali sissemakse (vt juhendi p 14). Kogu tabeli 1 täitmise kohta vt juhendi p 10-23.

Siirdehinna reeglid (TuMS § 50 lg 4) ei kehti omakapitali väljamaksetele ja sissemaksetele. Seega ei ole ka määrav, kas tegu oli seotud isikuga (omakapitali tehingute puhul üldjuhul saabki olla ainult seotud isikutega). Oma aktsiate müügist saadud kahjum mõjutab äriühingu tulevasi maksukohustusi, sest varem deklareeritud väljamaksest oluliselt väiksem sissemakse vähendab TSD lisa 7 tabeli 1 edasikantavat jääki ja selle tulemusena on hiljem näiteks aktsiakapitali vähendamisel või aktsiaseltsi likvideerimisel maksuvaba osa väiksem ja maksustatav osa väljamaksest suurem. Maksukohustuse edasilükkumise põhjus on selles, et sissemaksete arvestust peetakse kogu omakapitali kohta tervikuna – maksustamine tekib alles siis, kui kõik väljamaksed on ületanud kõiki sissemakseid.

2. Raamatupidamine. Oma aktsiate soetamine kajastatakse miinusega omakapitali kirjel "oma aktsiad". Oma aktsiate müügist tekkiv kahjum vähendab ülekurssi, selle puudumisel või ebapiisavusel vähendatakse eelmiste perioodide jaotamata kahjumit. Kasumiaruandes see tehing ei kajastu. Vt RTJ 3 punkte 57 ja 58.

3. Äriseadustik. Oma aktsiate omandamist ja võõrandamist (või aktsiakapitali vähendamist) reguleerivad ÄS §-d 283-284. Kuna aktsiakapitali ei vähendada, siis Teie kaasuse puhul eeldatavasti ei ole vaja üldkoosoleku otsust, kui põhikirjas ei ole eritingimusi. Soovitame ka põhikirjast järgi vaadata võimalike piirangute kohta (nt ostueesõigus) aktsiate müügil.