iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 456

Küsimus

Ühe omaniku kahe firma vahel on sõlmitud krediidileping. Intressiks on märgitud 3%. Intressi maksmist aga ei nõuta juhul, kui laenu saaja tasub laenu vähemalt 6 kuud enne lepingu lõpptähtaega. Kas sellise tingimusega võib siiski kaasneda maksukohustus?

Vastus - 22.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 8 p 5 kohaselt on isikud omavahel seotud, kui üle 50% juriidiliste isikute aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidiliste isikute kasumile kuulub ühele ja samale isikule. Seega on Teie küsimuse puhul tegemist seotud isikute vahel tehtud tehinguga. Kuna alates 01.01.2007 rakendub TuMS § 50 lg 4 residendist juriidilise isiku ja kõikide temaga seotud isikute vahel tehtud tehingute maksustamisele, siis tuleb Teil tulumaksukohustuse vältimiseks jälgida, et rakendataks turuhinda. Turuhinna leidmiseks on alates 01.01.2007 kehtestatud uued meetodid (vt rahandusministri 10.11.2006 määrus nr 53).
Vt enne 01.01.2007 sõlmitud tehingute kohta: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=433