iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 609

Küsimus

Kas OÜ ainuomanik, kes tahab saada oma töö eest ka ise palka, peab vormistama iseendaga töövõtulepingu või tegema otsuse juhatuse liikme töö maksustamise kohta? Kuidas oleks õigem?

Vastus - 30.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Palk ja juhatuse liikme tasu on kaks põhimõtteliselt erinevat tasu liiki. Palga maksmist reguleerib EV töölepingu seadus, juhatuse liikme tasu aga makstakse võlaõigusliku kokkuleppe alusel (mis võib, aga ei pruugi olla kirjalikult sõlmitud).

Asjaõigusseaduse § 6 lg 2 kohaselt ei saa juriidilise isiku vara ega juriidiline isik kuuluda teistele isikutele. Järelikult ei saa isik olla OÜ ainuomanik. Tõenäoliselt peate silmas seda, et isikule kuuluvad kõik OÜ osad. Kui tegemist on taolise olukorraga ja OÜ osade omanik on ühtlasi ka juhatuse liige, siis näiteks sotsiaalkindlustuskaitse saamiseks piisab täiesti, kui makstakse igakuiselt juhatuse liikme tasu (vähemalt 2000 krooni).

Inimene ei saa iseendaga sõlmida töövõtulepingut. Kui osaühing sõlmib kirjaliku lepingu juhatuse liikmega, siis seda ei nimetata iseendaga lepingu sõlmimiseks. Juriidiline isik on abstraktne subjekt, mis tähendab, et juriidilisel isikul on samasugused õigused nagu füüsilisel isikul. Osaühingu ainuosanik saab osaühinguga sõlmida lepinguid nagu mis tahes muu isik. Mõlema lepingupoole eest võib lepingule alla kirjutada üks ja sama isik. Osaühingu ainuosaniku nimetamine omanikuks on küll kõnekeeles levinud, kuid juriidiliselt ebatäpne. Juriidilisel isikul ei ole omanikku. Juhatuse liikme tasu maksmiseks piisab OÜ osanike otsusest. Kui OÜ-l on olemas ka nõukogu, siis määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord nõukogu otsusega. Vt täpsemalt äriseadustiku § 180¹.

Iseendaga lepingu sõlmimisest (õigemini selle võimatusest) saame rääkida FIE puhul. Selle teema kohta saate lugeda Riigikohtu tähelepanekuid Salumetsa vaidluses (kohtuotsuse p 6): http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-21-99