iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 526

Küsimus

Eesti emaettevõte annab Läti tütarettevõttele laenu. Kas intresside maksustamisel tuleks aluseks võtta Eesti tulumaksuseadus või lähtuda Läti ettevõtte tulumaksuseadusest §3 lg 4 p 3?
§3
(4) In respect of non-residents, the object on which tax shall be imposed is income obtained in Latvia from entrepreneurial activity or related activity. Tax shall be deducted from payments as are paid by residents and permanent representative offices to non-residents if personal income tax has not been deducted from such payments. Enterprise income tax shall be deducted from the following: 3) interest payments: if the payer and recipient thereof are affiliated undertakings or persons – 10 per cent of such payments;

Vastus - 06.03.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lähtuda tuleb Läti ettevõtte tulumaksuseadusest. Teie viidatud seadusesättest lähtudes peab Läti tütarettevõtja väljamakse tegemisel tõepoolest kinni 10% tulumaksu. Eesti-Läti maksulepingu artiklis 11 sätestatakse intressi kohta samuti, et kinnipeetav maks saab olla kuni 10%.

Eesti tulumaksuseadusest saaks lähtuda juhul kui Eesti äriühing maksab intresse Läti äriühingule. Meie tulumaksuseadus sätestab intressidele soodsama kohtlemise kui maksuleping: turutingimustel makstavad intressid maksustamisele ei kuulu – st tulumaksu kinni pidada vaja ei ole. Vt selle kohta TuMS § 41 p 4 ja § 29 lg 7.