iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 480

Küsimus

OÜ X osutab AS Y-le juhtimisteenust. OÜ X osanik ja juhatuse liige omab ühtlasi ka AS Y aktsiaid ja on juhatuse liige, seega tegu seotud isikutega. Kas juhtimisteenuse osutamisel võib olla kasumi väljaviimise maik juures, näiteks edasise dividendide väljamaksmise eesmärgil?

Vastus - 09.02.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Seotud isikute vahel tehtavate tehingute maksustamise eesmärk on tõesti varjatud kasumieraldiste tulumaksuga maksustamine. Seda, kas juhtimisteenuse puhul konkreetsel juhul toimub varjatud kasumieraldise maksustamine või mitte, peab analüüsima. Üldist vastust on raske anda.
Kui isikud on omavahel seotud ning nende suhtes on rakendatav TuMS § 50 lg 4, siis tuleb lihtsalt jälgida, et juhtimisteenuse eest makstav tasu ei ületaks nn turuhinda. Juhul kui teenuse hind ületab turuhinda, siis kuulub turuhinna ja rakendatud hinna vahe tulumaksuga maksustamisele. Meetodid seotud isikute vahel tehtud tehingute maksustamiseks on kehtestatud [url=https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12752116]rahandusministri 10.11.2006 määrusega nr 53[/url].