Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 433

Küsimus

Äriühing võttis seotult isikult (teiselt OÜ, millel on sama omanik) lühiajalist laenu 2006. a intressiga 4,5%.
Seaduse järgi ei tohiks vist anda alla 3% aga kui nüüd on üle 3%, siis ei tohiks ju mingit maksuriski olla või kuidas?

Vastus - 09.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teie nimetatud 3% on kehtestatud tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 6 alusel antud määruses ning seda kohaldatakse juhul, kui laenu annab tööandja töötajale (sama paragrahvi tähenduses). Kuna tegemist on seotud isikutega, siis rakendub TuMS § 50 lg 4, st tuleks rakendada turuhinda, et vältida tulumaksukohustust.
Silmas peab pidama aga seda, et enne 01.01.2007 kehtinud TuMS § 50 lg 4 sätestas seotud isikud märksa kitsamalt kui hilisem redaktsioon. Võimalik, et vastav säte ei rakendu (nt kui on kaks residendist äriühingut).
Teie viidatud tehing tehti enne uue regulatsiooni kehtima hakkamist. Kui enne 01.01.07 kehtinud redaktsioon tehingule ei laienenud, siis põhimõtteliselt ei ole õige sellisele tehingule muutunud TuMS § 50 lg 4 redaktsiooni samuti kohaldada, sest tehingu tegemise ajal ei olnud see ajendatud sellest, mida seaduse mõistes vaadeldi varjatud kasumi jaotamisena.
Isikute seotus TuMS § 50 lg 4 mõistes määratakse kindlaks laenulepingu puhul mitte igakordse intressimaksega vaid tehingu sõlmimisega. Kui isikud kvalifitseerusid sellele sättele tehingu tegemise ajal, siis laenulepingu puhul tekib maksukohustus igakordse intressimakse tegemise ajal või ajal, mil turutingimustes oleks pidanud toimuma intressimakse (intressita laenu puhul).
Seega, kui tehing tehti enne 01.01.07, siis on TuMS § 50 lg 4 valguses sellele juba hinnang antud ning see, et uus redaktsioon võimaldaks samadel alustel sõlmitavat tehingut maksustada, ei ole oluline.
Uue redaktsiooni rakendamiseks leiate turuväärtuse määramise meetodid rahandusministri 10.11.2006 määruses nt 53 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12752116).