Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 659

Küsimus

Ettevõte teeb sponsorlust Märjamaa Spordiklubile. Küsimus siit, kas pean tulumaksu maksma?

Vastus - 06.06.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui juriidiline isik (äriühing) teeb kingitusi, annetusi (sponsorlust), siis kuulub annetus tihtilugu tulumaksuga maksustamisele. Tulumaksuseaduse (TuMS) § 49 kohaselt on teatud osas tulumaksust vabastatud annetused, mis on tehtud tulumaksusoodustusega mittetulundusühendustele või riigi või kohaliku omavalitsuse kultuuri-, spordi-, korrakaitse- vms asutusele. Osalise tulumaksuvabastuse kriteeriumid on toodud TuMS § 49 lõikes 2 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769919).

Ei õnnestunud tuvastada, et Märjamaa Spordiklubi kuuluks tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja või et tegu oleks nt kohaliku omavalitsuse spordiasutusega. Seetõttu kuulub tehtud annetus tulumaksuga maksustamisele.