Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuküsimus: 2687

Küsimus

Ettevõte peab tegema väljamakse eraisikule leppetrahvina. Kas leppetrahvi väljamakselt tuleb ka ettevõttel kinni pidada tulumaks või peaks siis eraisik selle ise deklareerima oma tuludeklaratsioonis?

Vastus - 09.04.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 41 p 13 kohaselt peetakse tulumaks kinni „13) residendist füüsilisele isikule tehtavalt eelmistes punktides nimetamata maksustatava tulu, välja arvatud §-s 15 nimetatud tulu, väljamakselt.“

Seega, mis iganes tulult, mis on maksustatav, v.a vara võõrandamisest saadavalt kasult (ja muidugi ka siis, kui tasu saaja on FIE ja tegemist on tema ettevõtlustuluga), on võimalik tulumaksu kinni pidada. Leppetrahv on maksustatav tulu.