iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2597

Küsimus

Füüsilise isiku tulust kinnipeetud tulumaksust laekub 11,6% kohalikule omavalitsusele. Kellele laekub füüsilisele isikule väljamakstud dividendidelt kinnipeetud tulumaks?

Vastus - 05.09.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Dividendidelt ei peeta tulumaksu kinni ning tegemist ei ole füüsilise isiku tuluga. Tulumaksuseaduse §-des 48-53 kohaselt (sh ka dividendidelt) makstud tulumaks on äriühingu tulumaks, mis laekub täies ulatuses riigile (TuMS § 5 lg 3).

Täpsustuseks märgime ka seda, et 11,6% arvutatakse mitte tulumaksust, vaid maksustatavast tulust, kusjuures mahaarvamised kaetakse riigi osa arvelt. Reaalselt tähendab see, et kohalikele omavalitsustele laekub umbes 75% füüsilise isiku tulumaksust.