iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2619

Küsimus

Eesti juriidilisel isikul OÜ-l on äritegevus ainult Soomes. Ainuosanik ja juhatuse liige on Soome kodanik.
Kas ettevõtja peaks registreerima endale Soomes püsiva tegevuskoha, teostama raamatupidamist ja arvestama makse Soome seaduste alusel? Eestis ei ole tal midagi peale postiaadressi ja äritegevust siin ei toimugi.

Vastus - 28.11.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tõenäoliselt tekib tõesti äriühingul Soomes püsiv tegevuskoht, kas siis juhatuse liikme poolt sõlmitud lepingute osas või siis äritegevuse toimumisel kindla asukoha kaudu (vastavas osas).

Täpse vastuse andmine eeldaks tegevuste analüüsimist. Vt püsiva tegevuskoha kohta Eesti-Soome maksulepingu artiklist 5: https://www.riigiteataja.ee/akt/13151053

Vt Soome maksuameti eestikeelseid juhendeid siit: http://vero.fi/en-US/Tax_Administration/Eesti_keel