iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2984

Küsimus

Oleme andnud seotud isikute äriühingutele laenu intressiga 4% aastas ja nüüd tahaksime anda tütarettevõttele laenu veel väiksema intressiga. Et ei tekiks maksuriski, kas intressi määramises peame arvestama ainult turutingimustega või ka sellega, mis protsendiga laename teistele meie laenuvõtjatele?

Vastus - 14.09.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Seotud isikule (tulumaksuseaduse, TuMS § 8 tähenduses) antud laenu puhul on maksuriski vältimiseks piisav, et laen on antud turutingimustel (vt TuMS § 50 lg 4-8). Turutingimustele vastav intress ei pruugi olla üks kindel number vaid võib jääda teatud vahemikku. Võibolla väärib analüüsimist, kas teistele laenuvõtjatele antud intress 4% ei olegi turuhind. TuMS § 50 alusel on kehtestatud määrus: Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid (https://www.riigiteataja.ee/akt/12752116), mille abil selgitatakse välja võrreldavad tehingud, võrreldavad hinnad jms. Märgin ka, et intress ei ole ainus, mille alusel laenu maksuriski hinnata. Sõltuvalt nt laenuperioodist, -summast, tagatisest võibki sarnastele isikutele (sidusettevõte ja tütarettevõte on mõlemad seotud isikud) antud laenu intressimäär erineda ja sellegi poolest vastata turutingimustele.

Reeglina toimuvad küsitavad (riskantsed) tehingud pigem suunal: tütrelt-emale. St, et tütarettevõtja, selle asemel, et emale dividende jaotada (millega kaasneks tulumaksukohustus), annab emale pikaajalist laenu. Ema poolt tütrele antavad vahendid (nt laen) aga ei ole reeglina maksu optimeerimise objektiks.