iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2645

Küsimus

1. jaanuaril jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi peavad juriidilised isikud 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust.
Kui tehti mitterahaline sissemakse, milleks oli laenu tagasinõue ning sissemakse tehti tingimustel, et ühe osa nimiväärtus on nt 5000 ja osa väljaostuhind 12000, sh moodustus ülekurss 7000.
Selle tulemusena on ettevõtte osakapital 20000 ja ülekurss 7000.
Kas siis tuleks deklareerida on 27000?
Kohustuslikku reservkapitali ju sinna hulka ei arvata?
2. Kui aga ettevõte on asutatud ilma sissemakset tegemata ja see tasutakse alles märtsis 2015, siis jaanuari deklaratsioonile ei märgita midagi. Kas see sissemakse tuleks deklareerida nüüd märtsis?

Vastus - 23.01.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Mitterahaline sissemakse on samuti kapitali tehtud sissemakse. Ka ülekurss annab õiguse samas ulatuses kapitalist maksuvabalt väljamakseid teha, seega tuleb ka see deklareerida. Kohustuslikku reservkapitali ei deklareerita, sest see ei ole sissemakse omakapitali. Deklareerida tuleb 27 000 ning kood on 7020.

Vt MTA juhendit 2015. a jaanuari TSD lisa 7 täitmise kohta: http://www.emta.ee/public/2015_jaanuarikuu_lisa7_taitmine_20141217.pdf

2. Kui sissemakse tehakse märtsis, siis järgmise kuu 10. kuupäevaks (10. aprilliks).