iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 62500

Küsimus

Eraisik soovib kinkida enda korteri ettevõttele. Mis on sellise tehingu plussid ja miinused? Millega peaks arvestama tehingu kajastamisel raamatupidamises?

Vastus - 29.03.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimus on – mida korteriga tegema hakatakse? Sellest saame ka tuletada, miks mingi tehing on mõistlik ühel või teisel viisil vormistada.

Kui ühing saab vara tasuta ning võtab selle arvele põhivarana (kajastatakse soetusmaksumuses), siis on soetusmaksumus 0 või ainult nende kulude suurus, mida kantakse asja omandamiseks (nt riigilõiv, notaritasu). Kui korter soetatakse tasu eest, siis on ühingul selle soetamismaksumusena kajastatud vastavalt ka kantavad kulud. Raamatupidamislikult on vahe seega päris suur.

Kui seda kasutatakse väljaüürimiseks, siis oleks see kinnisvarainvesteering ning seda saab kajastada ka õiglases väärtuse (tekib kasum).

Maksustamise osas ei ole kinkimine kuigi hea mõte. Kui nt seda soovitakse tulevikus tagasi saada, siis tuleks see soetada turuhinnas ja hinnaerinevus maksustatakse (võib nii varjatud kasumieraldisena kui erisoodustusena, sõltuvalt asjaoludest).

Kui seda soovitakse ise ka kasutada, siis tuleb ka see kasutus maksustada (kui selle eest turuhinna järgi tasu ei maksta).

Igal juhul tasuks pigem kaaluda, kas tasu eest võõrandamist või vähemasti mitterahalise sissemakse tegemist ühingu kapitali. Kinkelepingu puhul on enim negatiivseid aspekte.