iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Rubriik: RAAMATUPIDAMINE

Vastatud: 29.03.2023
Eraisik soovib kinkida enda korteri ettevõttele. Mis on sellise tehingu plussid ja miinused? Millega peaks arvestama tehingu kajastamisel raamatupidamises?
Loe vastust
Vastatud: 14.10.2020
Firma likvideerimisel on koostatud nii likvideerimisbilanss kui ka juba lõppbilanss ja vara jaotusplaan (arveldusarve jääk läheb emaettevõtjale). Peale lõppbilansi koostamist laekus veel arvelduskontole vanalt võlgnikult läbi kohtutäituri raha. Kas peab koostama uue lõppbilansi või kuidas neid summasid näitab emaettevõtja, kellel kanti summa, mis koosneb lõppbilansis kajastatud summast kui ka lisaks...
Loe vastust
Vastatud: 16.04.2019
Ettevõtte on OÜ, põhitegevuseks on põllumajandus, loomakasvatus. Kas transporditeenust võib kajastada muude äritulude all, kui see ei ole ettevõtte põhitegevus. Ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkinud tulud. Kui võib, siis milline RTJ seda lubab.
Loe vastust
Vastatud: 26.03.2018
Ettevõte esitas 2017.a. mais viivisarve ehitustööde tellijale, mida ta ei aktsepteeri. Ehitustööd teostati a.2014-2016. Tema maksis tehtud tööde eest suure hilinemisega. Meie esitasime viivisarve 2017.aasta mais. 2017.aasta lõpetasime 39000 eurose kasumiga,s.h.muudes ärituludes meie viivisnõue 53000 eurot. Kuidas oleks õige käituda 2017.a. aastaaruandes. Kus näidata see viivisarve?
Loe vastust
Vastatud: 15.11.2016
Firma ostis korteri eesmärgiga seda välja rentida ja teenida tulu. Raamatupidamises kajastab kinnivarainvesteeringuna. Kuidas toimida maaga, mis kuulub mõttelise osana korteri juurde. Kas maa tuleb eraldi raamatupidamises kajastada ja kuidas leida maa hind? Või on see korteri lahutamatu osa ja ei pea maad eraldi kajastama?
Loe vastust
Vastatud: 11.05.2016
Oleme oma kontorit liiga "hoogsalt" amortiseerinud ning nüüdne jääkväärtus ei vasta enam tegelikule väärtusele. Kas oleks kuidagi võimalik olukorda parandada?
Loe vastust
Vastatud: 05.02.2016
Firmal partner, kellele renditakse maad. 2014 aasta lõpus tehakse kokkulepe, et2015 aasta meie firma parterilt renti ei võta aga parter ehitab meile selle eest põhivara. 2015 aasta lõpus antakse põhivara meie firmale üle ja jätkub 2016 aastal rendi maksmine. Kuidas kajastada põhivara arvele võtmist ja kas toimub ka maksustamist.
Loe vastust
Vastatud: 18.12.2015
Ettevõte ostab kinnisvarainvesteeringuna uue korteri väljaüürimise eesmärgil. Korterisse ostetakse sisse köögimööbel ja tehnika jms sisustust. Kas sellised kulud lisatakse kinnisvarainvesteeringu maksumusse või võetakse ikkagi eraldi arvele materiaalse põhivarana?
Loe vastust
Vastatud: 09.12.2015
Ettevõte müüb oma tütarettevõtte ja tootmishoone. Peale müüki ettevõttel varasid ega kohustusi ei ole. Aktivas raha 2000000 eurot. Passivas aktsiakapital 30000 eurot Kohustuslik reservkapital 3000 eurot Jaotamata kasum 1967000 eurot. Aktsionärid otsustasid ettevõte likvideerida jaotumise teel, aktsionärid teevad oma ettevõtted kuhu siis vana ettevõte jaotatakse. Millised raamatupidamiskanded tuleks teha 1.vanas...
Loe vastust
Vastatud: 06.11.2015
Investeerimislaenuga kaasnes lisaks põhimakse, intressimakse tasumisele ka kohustistasu, st tasu arvelduskrediidi kasutamata osalt. Kas kohustistasu kajastatakse raamatupidamises kui intressi ja finantskuludes? Kuidas ta kajastub rahavoogudes, kas mastud intresside all või on tegemist siiski pangakuluga ja jooksvates ärikuludes? Pangalaenu intresse ei tohi kapitaliseerida aga kas kohustistasu tohiks?
Loe vastust
Vastatud: 03.11.2015
Mis kuupäeva loetakse tehingu toimumise ajaks majutusel välismaal, kui arve on väljastatud ühel kuupäeval, majutatakse 3 päeva ja tasutakse 3. kuupäeval? Kui on vaja arvestada valuutakursi vahesid, kas siis peaks tehingu toimumise kuupäevaks aluseks võtma majutusse saabumise kuupäeva?
Loe vastust
Vastatud: 16.06.2015
Palun abi kaubiku liisingu kajastamisel raamatupidamises. Maksumus 24000 km-ta esimene sissemaks 6000.00-km-ta rendiperiood 5aastat jääkväärtus 4800.00 km-ta
Loe vastust
Vastatud: 13.04.2015
Ettevõttel on bilansis üleval dividendinõue aastast 2010. Dividendide väljakuulutamisel tehti kanne: D: Eelmiste perioodide jaotamata kasum K: Dividendinõue D: Tulumaksu kulu K: Ettevõtte tulumaksu kohustus. Kuna turg muutus, siis dividende 2010 a välja ei makstud ja nüüd soovivad omanikud dividendidest loobuda. Kas raamatupidamises tehakse vastupidine kanne? Kas aastaaruandes tuleb siis...
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2015
Majandusaasta aruandes on müügitulu jaotus geograafiliste piirkondade lõikes. Kui osutame teenust välismaa firmale või kodanikule aga teenuse käive on Eestis(kinnisvara müük, -hooldus), kas müügitulu jaotuses tuleks näidata kõik Eesti või peaks ikkagi teenuse saajalt uurima, mis maa resident on?
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2015
Kui ettevõttel on 2014 aastal väljakuulutatud dividendid, on arvestatud tulumaks määraga 21/79. Kuid dividendid on veel väljamaksmata. 01.01.15 hakkas kehtima uus tulumaksu määr 20/80. Küsimus ongi tulumaksu vastavusse viimise aja kohta, kas 31.12.14 või 01.01.15? Ühel aastaaaruande koolitusel räägiti, tulumaksu korrigeerimine tuleb teha 01.01.15 sest bilansipäeval kehtis määr 21/79 (bilansipäevajärgne...
Loe vastust
Vastatud: 09.06.2014
Kas Töölepingu lõpetamisel vähem etteteatatud tööpäevade eest saadud hüvitis töötajalt kajastatakse tööjõukulu vähendusena?
Loe vastust
Vastatud: 06.05.2014
Omame kinnisvarainvesteeringuna korterit majas, kus pidevalt toimub korterite ost-müük. Müügikuulutustest kv.ee -keskkonnas paistab, et meie korteri väärtus on tõusnud. Kas nendele tuginedes saaksime oma korterit õiglase väärtuse meetodit kasutades ümber hinnata? Või vajame maakleri hinnangut konkreetselt meie omandi kohta?
Loe vastust
Vastatud: 14.02.2014
Ettevõte kajastas kinnisvarainvesteeringut (maa) varem soetusmaksumuse meetodil, alates 2013.aastast õiglase väärtuse meetodil. Nõuetekohane eksperthinnang olemas. Kas ühelt arvestusmeetodilt teisele ülemineku momendil 2013.aasta algul tuleks kasum ümberhindamisest kanda läbi jooksva perioodi kasumiaruande (K muud äritulud) või K eelmiste perioodide jaotamata kasum? Olen tutvunud RTJ 6 üleminekusätetega, aga tekkis väike vastuolu seminaril...
Loe vastust
Vastatud: 14.02.2014
Sihtfinantseerimise kajastamine alates 1 jaanuarist 2013.a. Firma sai toetust põhivara soetamiseks 2011 aastal(tuleviku suunatud tingimus,põhivara säilimine 5 aasta jooksul) Põhivara võeti arvele bruto soetusmaksumuses. D Põhivara 5000 K Raha 5000 D Raha 4000 K Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 4000 Põhivara amortiseeriti kuludesse 5000*20€,ehk 1000€ aastas ja tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest...
Loe vastust
Vastatud: 31.01.2014
Ettevõte on siiani kajastanud kinnisvarainvesteeringut (ärihoone, mida rendib välja) soetusmaksumuse meetodil. Vastavalt RTJ 6 oleks vaja üle minna õiglase väärtuse meetodile, aga omanik/juhatuse liige leiab, et hindamisakti tellimine kinnisvarabüroolt on kallis lisaväljaminek. Kas juhatus võib ise anda hinnangu ja mida peaks seda koostades silmas pidama?
Loe vastust