Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: RAAMATUPIDAMINE

Vastatud: 22.02.2010
Ettevõtjaportaalis 2009. aasta aruannet koostades nõutakse ka tegevjuhtkonna deklaratsiooni. Palun, millise seaduse sätte alusel seda nõutakse? Ise ma ei leidnud selle kohta midagi.
Loe vastust
Vastatud: 22.02.2010
Korteriühistu kogub remondifondi, mitte kindla suunitlusega vaid ootamatute avariide jaoks. Kas uues e-majandusaasta aruandes, tuleks seda kajastada bilansis sihtfinantseerimine, annetused, toetused all või siis real "võlad ja ettemaksed" koosseisus korteriomanikelt laekunud ettemaksete all (eelnevatel aastatel oleme kajastanud bilansis lühiajaliste kohustuste all real: tulevaste perioodide ettemakstud tulud all (ei olnud liigitatud...
Loe vastust
Vastatud: 22.02.2010
Ettevõte sai kindlustushüvitise, kuna ettevõtte omandis olevas korteris oli tulekahju. Hüvitise arvelt tehti remonttöid ca samas suurusjärgus. Kas kindlustushüvitis oleks mõistlik kuludega saldeerida ja vahe kajastada ärituludes/kuludes?
Loe vastust
Vastatud: 08.02.2010
Ettevõtja võtab endale läbi Töötukassa praktikandi ning Töötukassa maksab ettevõttele praktikatoetust. Kuidas kajastada praktikatoetust?
Loe vastust
Vastatud: 28.01.2010
Küsimus puudutab põhivara arvelevõtmist. On soetatud soojakud, millele tehakse parendustöid ning edaspidi kasutatakse põhitegevuses. Soojak ei ole otseselt maaga ühenduses, kuid kasutatakse kindlas kohas ühingu territooriumil. Kas soojak oleks õige võtta arvele kui ehitis või kui muu materiaalne põhivara? Kas arvelevõtmisel ehitisena mängib rolli ehitusloa olemasolu (soojaku jaoks iseenesest ei...
Loe vastust
Vastatud: 30.12.2009
"Firma" "kuulutas endale" pankroti, nüüd saime kohtumääruse, kus kirjas, et pankrotimenetlus lõpetatakse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Määrus näeb ette, et pankrotihaldur likvideerib "firma" 2 kuu jooksul. Mida peab "firma" raamatupidamine tegema, kas tuleb meil veel esitada majandusaasta aruanne?
Loe vastust
Vastatud: 21.12.2009
Ettevõttel omandatud kinnisvarainvesteering. Nüüd tehakse kinnisvarainvesteeringu edasiarenduseks kulutusi (detailplaneering,arhitektuuritingimused jne). Kuidas kulutusi kajastada, kas kohe täissummas kuludes või lülitada kinnisvarainvesteeringu maksumusse (ja hakata soetusmaksumuse meetodid kasutades amortiseerima)?
Loe vastust
Vastatud: 21.12.2009
Kui kinnisvarainvesteeringu puhul on kasutatud siiani soetusmaksumuse meetodit kas võib üle minna nt uuest aastast õiglase väärtuse meetodile? Või kehtib siin olukord, et kui alguses on üks meetod valitud, siis tuleb seda lõpuni kasutada.
Loe vastust
Vastatud: 10.11.2009
Ettevõte kohaldab talveperioodil töötajatele osalist tööaega, kuidas sellisel juhul toimub puhkusetasu arvutamine: a) Puhkusetasu makstakse kui kuupalka. Inimene läheb puhkusele osalise tööajaga perioodil. Milline palk võetakse aluseks, täistundidel või osalistel tundidel väljatöötatud kuupalk? b) Puhkusetasu makstakse 6 kuu keskmise alusel. Selle perioodi sisse jäävad ka kuud, mil töötati osalise tööajaga....
Loe vastust
Vastatud: 02.11.2009
Sooviks abi baari raamatupidamise organiseerimisel. Ettevõte müüb ainult akoholi, toitu üldse pole ja omanikul pole kindlat nõuet, et laoarvestust peaks pidama. Küsimus, kas lao pidamine on kohustuslik või kui käibed pole suured võib ka kohe kõik kulusse kanda? Samuti sooviks teada, kuidas toimib kaardimaksete puhul õige kirjendamine, arvet ju sellisel...
Loe vastust
Vastatud: 15.10.2009
Ettevõte ostis kinnistu, 100% sihtotstarbega elamumaa, koos selle oluliste osade ja päraldistega. Ost oli ilma käibemaksuta. Ettevõte saab kinnistu edasi müüa pikaajalise laenulepinguga intressiga 5% aastas. Kuidas kajastada kinnistu ost, kas kinnisvarainvesteeringuna? Kuidas kajastada edasimüük pikaajalise laenulepingu alusel? Kas tehing võib ettevõttele tekitada ka proportsionaalse käibemaksu kohustuse?
Loe vastust
Vastatud: 31.08.2009
Ettevõte pantis oma varad võlgnevuse katteks võlausaldajale. Kuidas kajastada edaspidi ettevõtte raamatupidamises panti antud vara? Põhivarale ju enam ei saaks amortisatsiooni arvestada? Kas tuleks need varad põhivarast välja kanda ja võtta ülesse eraldi kontole?
Loe vastust
Vastatud: 14.04.2009
Ettevõttel ei olnud võimalik töölepingus märgitud palgapäeval töötasu välja maksta, seda tehti paar päeva hiljem. Töötajatel on seaduse järgi õigus viivisele 0,5% päevas. Kuidas seda kulu peaks kajastama, kas palgakuluna või ettevõtlusega mitteseotud kuluna ja milliseid makse peaks arvestama ja kinni pidama?
Loe vastust
Vastatud: 26.03.2009
1.Kas kasutusrendi intressid tuleks kajastada finantskuludes või koos rendimaksega ärikuludes kokku? 2.Aastalõpu seisuga oli kasutatud ettevõtte krediitkaarti, kas jäägi kajastamine oleks õigem lühiajaliste kohustuste all nn laenukohustuste real või ikkagi muude viitvõlgade all?
Loe vastust
Vastatud: 23.03.2009
Kaks küsimust rahavoogude kohta 1. küsimus Alustan rahavoogusid ärikasumist. nt 100 000.- siis on finantskulud 10 000.- (laenu intressid) ja puhaskasum 90 000.- Nüüd mul aga küsimus, intress küll arvestati kuludesse ja võeti intressivõlana ülesse, sest raha polnud aastalõpu seisuga maksta (tasuti 10.01.09) aga nüüd rahavoogudes pole ju õige finantseerimise...
Loe vastust
Vastatud: 18.03.2009
Ettevõte on seotanud 2007. a tühjanaseisva hoone arenduseks (lammutatakse 90% ulatuses ja ehitatakse ümber). Siiani on seda kajastatud raamatupidamises varude all. Kuna seda arendama ei hakatud ning ka müüa pole võimalik, siis ettevõte andis hoone rendile. Hoone õige kajastus meie meelest oleks kinnisvarainvesteering, aga kuidas seda ümberklassifitseerida? Võtsime hindamisakti, mistõttu...
Loe vastust
Vastatud: 27.02.2009
Meie ettevõte hakkas kasutama pangas üleöö deposiiti, kuidas seda raamatupidamises kajastatakse? Panga väljavõtte järgi on päeva lõppsaldo null.
Loe vastust
Vastatud: 03.02.2009
Osaühingul on ekskavaator, mille soetusmaksumus oli 350000 kr. ja jääkmaksumus 0 kr. Juhatuse akti alusel tehti ümberhindlus ning hinnati ekskavaatori väärtuseks 300000 kr. Tegin raamatupidamises kanded: D Põhivara akumuleeritud kulum 350000 K Masinad ja seadmed 350000 D Masinad ja seadmed 300000 K Eelmiste perioodide jaotamata kasum 300000 Soovin teada, kas...
Loe vastust
Vastatud: 19.01.2009
Eraisikule kuulub kinnisvara. Sõlmitud on operaatorleping firmaga (seotud firma, eraisik on firmas töölepingu alusel töötav isik), kes kinnisvara haldab ning kelle kaudu esitatakse rendiarveid. Leping sõlmitud 2002a. seal seisab, et firma maksab isikule renditulu perioodi 2002-2008 a eest 31.12.08. Eelnevatel aastatel ei ole aastate kaupa kohustust üle võetud. Kuna tähtaeg...
Loe vastust
Vastatud: 19.01.2009
Eluruumi üürilepingu sõlmimisel kohustus üürija tasuma tagatisraha, mille tagastamine toimub üürilepingu lõppemisel. Kas selle tasutud tagatisraha kohta tuleb nõuda arvet (tegemist ei ole käibega) või võib lihtsalt üürilepingu alusel ettemakstud tagatisraha arvele võtta bilansis nõudena (teine pool kohustusena). Kuidas toimub õige vormistus raamatupidamises?
Loe vastust