Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 1569

Küsimus

"Firma" "kuulutas endale" pankroti, nüüd saime kohtumääruse, kus kirjas, et pankrotimenetlus lõpetatakse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata. Määrus näeb ette, et pankrotihaldur likvideerib "firma" 2 kuu jooksul. Mida peab "firma" raamatupidamine tegema, kas tuleb meil veel esitada majandusaasta aruanne?

Vastus - 30.12.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Lugege RTJ 15-st likvideerimis- ja lõppbilansside kohta. Aastaaruanne tuleb kindlasti esitada, kuid see võib teatud juhtudel olla ka likvideerimisaruandeks. 1.01.09 seisuga olid Teil ju bilansisaldod olemas? Nüüd sõltub likvideerimise kuupäevadest, mitu aruannet Te esitama peate.

Pange tähele lauset RTJ 15-st:

11. Ettevõtte majandustegevuse lõpetamisel ja likvideerimismenetluse alustamisel võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.