iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1598

Küsimus

Küsimus puudutab põhivara arvelevõtmist. On soetatud soojakud, millele tehakse parendustöid ning edaspidi kasutatakse põhitegevuses. Soojak ei ole otseselt maaga ühenduses, kuid kasutatakse kindlas kohas ühingu territooriumil. Kas soojak oleks õige võtta arvele kui ehitis või kui muu materiaalne põhivara? Kas arvelevõtmisel ehitisena mängib rolli ehitusloa olemasolu (soojaku jaoks iseenesest ei olnud ehitusluba vaja, kuna pole maaga kohtkindlalt ühendatud)?

Vastus - 28.01.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

RP seadus ei räägi soojakute arvelevõtmisest midagi.
Paneks inventari alla, eriti juhul, kui maksumus on väike. Samas ei keela seadus ka ehitiste alla panemast. Pole kuskil kirjas, et ehitusluba peaks olema. Rajatis on näiteks reklaamsilt, mis on maaga ühendatud. Ega soojak kehvem asi pole, kuigi teisaldatav. Vaadake summa suurust ja otsustage julgelt ära.