iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1437

Küsimus

Ettevõte ostis kinnistu, 100% sihtotstarbega elamumaa, koos selle oluliste osade ja päraldistega. Ost oli ilma käibemaksuta. Ettevõte saab kinnistu edasi müüa pikaajalise laenulepinguga intressiga 5% aastas. Kuidas kajastada kinnistu ost, kas kinnisvarainvesteeringuna? Kuidas kajastada edasimüük pikaajalise laenulepingu alusel? Kas tehing võib ettevõttele tekitada ka proportsionaalse käibemaksu kohustuse?

Vastus - 15.10.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Milleks soetati kinnistu?

Kui edasimüügi eesmärgil -siis võiks kajastada varudes, edasimüük – kauba müük;

Kui rendiks jms – kinnisvarainvesteering, edasimüügi tulem ärituludes-kuludes;

Kui omale põhivaraks – siis põhivarana, edasimüügi tulem ärituludes-kuludes.

Lisaks lugega RTJ 3 p.8 toodud näidet. Ei oska öelda, kas 5% on Teie sisemine intressimäär.

KMS § 32 alusel sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsiooni arvestamine sõltub sellest, kas tegemist on juhusliku kinnisasja võõrandamistehinguga (vt KMS § 32 lg 2). Juhusliku käibe puhul deklareeritakse see küll maksuvabalt ära, kuid mahaarvamise proportsiooni see ei mõjuta.

Mis on juhuslik, vt Riigikohtu lahendist nr [url=http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-74-04]3-3-1-74-04[/url] (abistav tegevus vs põhitegevus, punktis 10).