iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1302

Küsimus

Kaks küsimust rahavoogude kohta
1. küsimus
Alustan rahavoogusid ärikasumist. nt 100 000.- siis on finantskulud 10 000.- (laenu intressid) ja puhaskasum 90 000.- Nüüd mul aga küsimus, intress küll arvestati kuludesse ja võeti intressivõlana ülesse, sest raha polnud aastalõpu seisuga maksta (tasuti 10.01.09) aga nüüd rahavoogudes pole ju õige finantseerimise alla näidata "tasutud intressid" -10000. Kuidas ma peaks seda kajatama?

2. küsimus
Ettevõttel on varadena üleval kinnistu, mis oli soetatud 5a tagasi, nüüd võeti sõltumatult eksperdilt hindamine ja kinnistu soovitakse nüüd raamatupidamises arvele võtta õiglases väärtuses. Vara hinnati ülesse 0,5 milj. krooni. Kuidas kajastada seda raamatupidamises: D varud, K: muud äritulud? Kuidas seda kajastada rahavoogudes. Raha ju ei liikunud, kas siis jäetakse üldse rahavoogudes kajastamata? Rahavoogusid alustatakse ärikasumist, kas siis jätan sealt selle summa välja?

Vastus - 23.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Rahavoogudest räägib RTJ 2 alates punktist 30. Kõigepealt peaks Teil olema RP siseeeskirjaga määrata meetod – kas kaudne või otsene. Põhiline osa ettevõtjaid kasutab kaudset meetodit, kus finantseerimise ja investeerimise rahavoogusid kajastatakse siiski otsemeetodil.

Intressitulu võib näidata äritegevuse rahavoogudes. RTJ 2 p. 36:
(h) saadud intressid ja dividendid (v.a. finantsasutused, kelle jaoks see on osa äritegevuse rahavoogudest; alternatiivina on lubatud saadud intresse ja dividende kajastada äritegevuse all ka muudel ettevõtetel; IAS 7.33