Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuküsimus: 1556

Küsimus

Ettevõttel omandatud kinnisvarainvesteering. Nüüd tehakse kinnisvarainvesteeringu edasiarenduseks kulutusi (detailplaneering,arhitektuuritingimused jne). Kuidas kulutusi kajastada, kas kohe täissummas kuludes või lülitada kinnisvarainvesteeringu maksumusse (ja hakata soetusmaksumuse meetodid kasutades amortiseerima)?

Vastus - 21.12.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Soetusmaksumuse meetodi korral lülitatakse kulutused objekti maksumusse vastavalt raamatupidamise sisekorra eeskirjadele ja neid võiks pigem kohe amortiseerida. Isegi kui kasutamiseni jõutakse 10 aasta pärast, esineb moraalne vananemine kindlasti.
NB! Olulisuse printsiip!
Kui on tegu eelmise küsimuse objektiga (vt http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1555), siis kultuurimälestist on nüüdisväärtuses üldjuhul väga raske kajastada. Lisaks kulud atesteeritud hindajale.