Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: RAAMATUPIDAMINE

Vastatud: 19.12.2008
Meil on kapitalirendi lepingu lõpetamine enne tähtaega (oleme km kohuslased). 2006 aastal osteti sõiduauto 400000 kr + km. 2008. aasta detsembris on tagastus, meil oleks neile maksta jäänud veel 105000 kr. Kuidas õigesti konteerida seda tehingut ja millised maksud võivad tulla? Kui seotud isik liisib seda autot ise edasi, mis...
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2008
Mida teha kui ettevõtte oli aastal 2007 kahjumis aga 2008 näeme, et tuleb kasum! Ei tahaks osakapitali tõsta! Kas keegi aitaks lausega, mis saaksin aastaaruandesse kirjutada?
Loe vastust
Vastatud: 15.12.2008
Kuidas on raamatupidamislikult kanded ettevõttel A ja B? Ettevõte A ostab ettevõtte B osasid mitterahalise sissemakse teel. Mitterahaline sissemakse on ettevõtte A bilansis olevad krundid, mis on km-ga. Ettevõtte B suurendab oma osakapitali antud mitterahalise sissemaksega.
Loe vastust
Vastatud: 01.12.2008
Eesti käibemaksukohustuslane on lisaks ka Soome käibemaksukohustuslane. Kas tulud ja kulud, mis maksustatakse Soome käibemaksuga, kajastatakse ka Eesti raamatupidamise aruannetes (kasumiaruandes, bilansis)?
Loe vastust
Vastatud: 24.11.2008
"Firma" on andnud teisele ettevõtjale laenu. Laenulepingus on kokku lepitud, et laenu ja intresside tasumise tähtaeg on hiljemalt 31. detsember k.a. Novembris kuulutati välja laenu saanud ettevõtja pankrot. Kas nüüd tuleb bilansis nõudena võtta arvele ka intressid kuni pankroti väljakuulutamise kuupäevani ja nii laen kui ka intressid kanda ebatõenäolistena kuludesse?
Loe vastust
Vastatud: 28.10.2008
Osaühing sai k.a. septembris eraisikult tasuta põhivara: D Mat. põhivara 0 kr. K Muud äritulud 0 kr. Aasta lõpus detsembris teeme samale seadmele põhivara üleshindluse: D Mat. põhivara ja põhivara akum. kulum 200000.00 kr K Muu äritulu 200000.00 kr Kas selline käik on ka raamatupidamislikult õige?
Loe vastust
Vastatud: 26.09.2008
Firma ostis auto, mis anti uuele töötajale kasutada (ta teeb sellega ka erasõite seega maksame 2000 erisoodustust), kuid auto liisingmaksest peab osa kompenseerima töötaja. Tehtud on töölepingu lisa et 5000 eek+ KM kompenseeritakse Tööandaja poolt, ülejäänud summa peetakse kinni Töövõtjale makstavast töötasust. Küsimus: saime liisingult osamakse arve osamakse+ KM ja...
Loe vastust
Vastatud: 21.07.2008
Küsimus selline: mittetulundusühing saab RE-st projektitoetusi ja samas küsib ka liikmetelt projektiosalusmakseid. Aruandeperioodi lõpus selgub, et projektiosalusmakseid poleks tarvis olnud koguda,sest üritus sai kaetud 100% RE toetusest. Mis tuluga on siis tegemist: kas osavõtumaksud on ettevõtlustulud, kuna neid liikmetele ei tagastatud ja samas ei kasutatud ära sihtotstarbeliselt või võib need...
Loe vastust
Vastatud: 03.07.2008
Kas viivistasu (kui arve oli tähtajaks maksmata) kohta tuleb esitada eraldi arve või võib järgmise kuu arvele lisada eraldi reana?
Loe vastust
Vastatud: 26.06.2008
Osutades eraisikutele puhastusteenust väljastab frma teenuse ostjale kviitungi (mille alusel hiljem klient oma pesu kätte saab). Kas firma peab säilitama kviitungi koopiad 7 aastat või piisab, kui lihtsalt registreerida päevaraamatus teenuse osutamise kuupäev, kviitungi number ja summa?
Loe vastust
Vastatud: 28.05.2008
Teenuse osutamise leping näeb ette, et teenuse saaja teatud rikkumise korral on teenuse osutajal õigus nõuda tahvi. Trahviarve kajastatakse tuludes ning maksustatavas käibes arve esitamisel. Samas on trahvi laekumine suhteliselt ebatõenäoline ja mingi aja möödudes kantakse paljud arved maha. Kuna tegemist ei ole suurte summadega, siis ei ole võimalust ka...
Loe vastust
Vastatud: 21.05.2008
Firmal on sõlmitud liisingfirmaga auto liisingleping, mida liisingfirma nimetab kasutusrendiks. Esmane sissemaks 20%, jääkväärtus 10%. Firmal on lepingu järgi õigus auto lepingu lõppedes jääkväärtusega omandada. Kas see on ikka kasutusrent raamatupidamise mõttes? Mida peaksin arvesse võtma, et olla kindel?
Loe vastust
Vastatud: 21.05.2008
MTÜ sai sihtotstarbelise annetuse äriühingult seoses annetuskampaaniaga. MTÜ soetas vajalikud vahendid ja pool raha jäi veel üle. Ülejäänud raha võib MTÜ kasutada oma äranägemise järgi, kuid peab siiski esitama äriühingule peale väljaminekute tegemist seda tõendavad dokumendid (lepingus on selline punkt). Millal ja kuidas (kas sihtotstarbelise või mitte-sihtotstarbelise annetusena) kajastada tuludes...
Loe vastust
Vastatud: 03.04.2008
2007. aastal toimus osaühingu jagunemine. Vaba omakapitali arvelt anti üle osa põhivarast (summas 5000000.-) ja rahalised vahendid (summas 200000.-). Kuidas ja kas need muudatused kajastuvad rahavoogude aruandes? Ja kas omakapitali muutuste aruandes tohin lihtsalt lisada kirje ettevõtte jagunemine ja vähendada eelmiste perioodide jaotamata kasumit?
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2008
Kas esimese majandusaasta aruande juurde on kindlasti vaja ka rahavoogude aruannet. Algbilanss on Raha - 40000, Osakapital -40000. Lõppbilansis väike raha muutus, lühiajalised nõuded ja lühiajalised kohustused, väike kasum.
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2008
Pöördun Teie poole abipalvega kuna olen segaduses, ei oska firma aastaaruande koostamisel Maksuametile tasumata intresside saldot kajastada. Nimelt on mul vanadest aegadest teadmine, et Maksuametile ülekandmata intresside summasid ei saa firma oma kuludes enne maksmist kajastada. Aga Maksuameti saldode põhjal on firmal maksmise kohustus olemas. Kui intresside maksmise kohustus bilanssi...
Loe vastust
Vastatud: 27.02.2008
Osaühing on Hansa Liisingu abil soetanud endale kontoriks korteriomandi, mis arvel põhivahendina. Leping sõlmiti 2002. a ja lõppes 2007, st. kontor on välja ostetud. Kas 2007. a aruandes ja ka edaspidi tuleb seda näidata ikka jääkmaksumuses (soetusmaksumus miinus kulum) või tuleks maksumust korrigeerida? Kui jah, siis kas on selleks vaja...
Loe vastust
Vastatud: 27.02.2008
OÜ-l on sõlmitud sõiduauto kasutusrendileping Hansa Liising Eesti As-ga. Kas on mul õigus, kui ma kajastan osamaksed jooksva perioodi kuluna ja intressi jooksva perioodi finantskuluna?! RTJ 9 ei ütle intressidest midagi.
Loe vastust