iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1008

Küsimus

MTÜ sai sihtotstarbelise annetuse äriühingult seoses annetuskampaaniaga. MTÜ soetas vajalikud vahendid ja pool raha jäi veel üle. Ülejäänud raha võib MTÜ kasutada oma äranägemise järgi, kuid peab siiski esitama äriühingule peale väljaminekute tegemist seda tõendavad dokumendid (lepingus on selline punkt). Millal ja kuidas (kas sihtotstarbelise või mitte-sihtotstarbelise annetusena) kajastada tuludes ülejäänud sihtotstarbelise toetuse raha?

Vastus - 21.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tuludes kajastatakse raha, mis on alles pärast aktsepteeritavate kulude tegemist. Seda annetust võiks kajastada mittesihtotstarbeliste annetuste real.