iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1030

Küsimus

Kas viivistasu (kui arve oli tähtajaks maksmata) kohta tuleb esitada eraldi arve või võib järgmise kuu arvele lisada eraldi reana?

Vastus - 03.07.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Arvet otseselt ei peagi esitama, võib olla ka muu dokument. Viivised on suhteliselt ebatõenäolised juba oma olemuselt, mitmetes olukordades me neid laekumata tuluna üles ei võtagi (aastabilanssi). Kui raamatupidamisprogrammis arve esitatakse, võetakse tuluna kohe üles.
Siin peaks siseeeskiri kajastama, kuidas toimida. Ettevõte peab seda ise otsustama oma spetsiifikast lähtudes.